sikkens wapex 660 (lichte kleur) 1 ltr

Voor 16:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden.
Aanbiedingsprijs € 51,97 € 42,95 Adviesprijs € 91,98
SKU
230001

Maximaal 25 tekens

2-componenten watergedragen epoxy-coating voor binnen, voor vloeren en muren.

Sikkens Wapex 660 is een twee-componenten vloer- en wandcoating op basis van epoxyhars. Wapex 660 van Sikkens en is op waterbasis en wordt gebruikt voor een duurzame afwerking van binnenwanden en -vloeren. De ondergrond eerste primeren met Wapex 660 (maximaal 10% verdund met water). Daarna twee keer afwerken met Wapex 660 (maximaal 3% verdund met water).

Kenmerken:
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo.
- Goede mechanische bestandheid (slag-, stoot- en slijtvast).
- Geurarm.
- Chemicaliënvast (zie chemicaliënresistentielijst).
- Waterverdunbaar.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Basis: Epoxyhars.
- Glansgraad: Zijdeglans.
- Verpakking: 1 en 5 ltr.
- Kleuren: Leverbaar in wit en vrijwel alle kleuren uit het Sikkens 5051 Color Concept, de RAL kleurcollectie en de Sikkens Kleurselectie waaier.
- Rendement: 7 m²/L
Verdunning:
- Eerste laag max. 10% water toevoegen.
- Lagen daarna max 3% water.
Droging:
- Beloopbaar na: ca. 8 h .
- Overschilderbaar na: minimaal 16 h en maximaal 72 h.
- Volledig belastbaar na: minimaal 7 dagen.

Sikkens Wapex 660 is een watergedragen, twee-componenten vloer- en wandcoating op basis van epoxyhars.

Algemeen:
Belangrijkste eigenschappen:
- Waterverdunbaar.
- Leverbaar in meer dan 30.000 kleuren.
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo.
- Chemicaliënvast (zie chemicaliënresistentielijst).
- Goede mechanische bestandheid (slag-, stoot- en slijtvast).
- Geurarm.
- Gemakkelijk verwerkbaar.

Toepassing:
- Wapex 660 wordt toegepast voor de duurzame afwerking van binnenwanden en -vloeren.

Verwerkingsgegevens:
Verwerkingscondities:
- Luchttemperatuur: 10-30°C.
- Oppervlakte temperatuur: 10-30°C.
- Verftemperatuur: 10-30°C.
- Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
- De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
- Het product niet onder ongunstige (weers)omstandigheden aanbrengen.
- Cementgebonden ondergronden dienen (in verband met de hydratatiegraad) minimaal 28 dagen oud te zijn, tenzij de leverancier anders aangeeft.
Verwerkingsmethoden:
- Met kwast, rolborstel, luchtspuit en airless spray.
- Verwerkingsgegevens Kwast, rolborstel.
- Type verdunning: water.
- Hoeveelheid verdunning: eerste laag maximaal 10%; volgende lagen maximaal 3%.
Airless spray (wanden):
- Type verdunning: water.
- Hoeveelheid verdunning: 10%.
- Spuitdruk: 140-160 bar.
- Spuitopening: 0,380 mm (0,015 inch).
Airless spray (vloeren):
- Type verdunning: water.
- Hoeveelheid verdunning: 10%.
- Spuitdruk: 140-160 bar.
- Spuitopening: 0,430 mm (0,017 inch).
Luchtspuit:
- Type verdunning: water.
- Hoeveelheid verdunning: 10-15%.
- Spuitdruk: 3-4 bar.
- Spuitopening: 1,5-2 mm.
Reiniging gereedschap:
- Eerst met water en daarna met Wapex 509.
Geadviseerde laagdikte per laag Bij wandafwerking:
- Droog: 50 micrometer = nat: 100 micrometer.
Bij kwast- en rolverwerking op vloeren (op niet ingezande laag):
- Droog: 80 micrometer = nat: 160 micrometer.
Bij kwast- en rolverwerking op vloeren (op ingezande laag):
- Droog 125 micrometer = nat: 250 micrometer.
- Wandafwerking: 10 m²/.
- Vloerafwerking: 7 m²/l.

Theoretisch rendement:
- Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.
- Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.
Mengverhouding In volumedelen:
- Component A: 80 delen.
- Component B: 20 deel.
Mengwijze:
- De componenten dienen mechanisch te worden gemengd met een langzaam lopende boormachine (tot 200 toeren/min) en mengspindel.
Potlife (5 l verpakking):
- Bij 20°C: ca. 90 min.
- Bij 30°C: ca. 45 min.
- Na deze periode mag het product niet meer worden verwerkt.
- Het einde van de potlife is zichtbaar doordat het product gaat "schiften".

Sikkens Anti-Slip:
LET OP: Stroefheid is van zeer veel factoren afhankelijk zoals laagdikte verdeling en substraat. Het is raadzaam altijd een proefvlak te zetten.
LET OP: Sikkens Anti- Slip toegepast in lichte kleuren kan een kleurafwijking geven.
Voor verdere informatie over Sikkens Anti-Slip zie Techical Datasheet van Sikkens Anti-Slip.

Veiligheidsinformatie:
- Vlampunt Component A: >100°C.
- Component B: >100°C.
Wettelijke voorschriften:
- De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad:
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

Eigenschappen:
- Glansgraad Zijdeglans.
- Dichtheid Gemengd product: ca. 1,2-1,4 kg/dm3 (afhankelijk van de kleur).
- Vaste-stofgehalte Ca. 50 vol.%.
Droging bij 20°C/ 65%:
- RV Beloopbaar na: ca. 8 h .
- Overschilderbaar na: minimaal 16 h en maximaal 72 h.
- Volledig belastbaar na: minimaal 7 dagen.
Chemicaliënvastheid:
- Bestand tegen een morsbelasting van diverse chemicaliën en reinigingsmiddelen.
- Zie de chemicaliënresistentielijst of raadpleeg de afdeling Technical Support.
Reinigbaarheid:
- Afhankelijk van de ruwheid van de vloerafwerking, goed met water en synthetische reinigingsmiddelen.
Slijtvastheid:
- 70 ± 10 mg/1000 cycli (CS 17 slijtwiel/ 1 kg belasting; niet ingestrooid systeem) volgens EN-ISO 5470-1.
Decontamineerbaarheid:
- Wapex 660 is zeer goed decontamineerbaar volgens DIN 25415, deel 1.

Verdere informatie:
- Verpakking: 1 en 5 ltr (sets).
- Houdbaarheid: In onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden, mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.
Kleurassortiment:
- Leverbaar in een groot aantal RAL-kleuren en een groot aantal kleuren van het Sikkens 5051 Color Concept.
- Niet alle kleuren van Wapex 660 zijn geschikt voor vloerafwerking.
- Kleuren uit basis N00 zijn niet geschikt voor toepassing in parkeergarages door hoge pigmentering en de daardoor ontstane gevoeligheid voor bandenrubber.
- Informatie over het kleurassortiment, de minimale afname en/of de levertijd kan worden verkregen bij de Technical Consulent of de Afdeling Technical
Support.
- Voor een verantwoorde kleurkeuze verdient het aanbeveling vooraf overleg te plegen met de Afdeling Technical Support.

Breeam:
Product voldoet aan BREEAM HEA 9:
- Wettelijke norm (g/l): Cat A/j WB: 140 g/l
- VOC van Wapex 660 gemeten volgens ISO 11890-2: 2006: Cat A/j WB: (a+b) 10 g/l.

Systemen:
Beton:
Voorbehandeling:
- Bij het begin van de applicatie dient de ondergrond voldoende draagkrachtig, samenhangend, vrij van eventuele cementhuid, schoon, droog, vet en stofvrij te zijn.
- Gladde en/of dichte ondergronden (bijv. gevlinderde vloeren) dienen te worden opgeruwd door stofvrij stralen of mechanisch schuren.
- Sterk zuigende ondergronden bevochtigen met water voordat de eerste laag Wapex 660 wordt aangebracht.
Wandafwerking:
- Primeren met Wapex 660 (maximaal 10% verdund met water).
- Afwerken met één of twee lagen met Wapex 660 (maximaal 3% verdund met water).
Vloerafwerking:
- Primeren met Wapex 660 (maximaal 10% verdund met water).
- Een tussenlaag Wapex 660 aanbrengen.
- De nog natte laag instrooien met zilverzand M 32.
- Tweemaal afwerken met Wapex 660 (maximaal 3% verdund met water).
Opmerking:
- Als antislip niet nodig of niet gewenst is, dan kan het instrooien achterwege blijven.
- In dat geval kan, indien technisch en esthetisch verantwoord, bij de bovengenoemde systemen de tussenlaag achterwege worden gelaten.
Vloerafwerking met Wapex ColorFlakes:
- Direct na het aanbrengen van (de laatste) laag Wapex 660 de Wapex ColorFlakes vol en zat instrooien zodat de ondergrondkleur niet meer zichtbaar is.
- Na doorharding de overtollige Wapex ColorFlakes met een harde bezem verwijderen.
- Het geheel afsealen met één of twee lagen Wapex PUR Clearcoat.
Opmerking:
- Niet alle kleuren van Wapex 660 zijn geschikt voor vloerafwerking.
- Kleuren uit basis N00 zijn niet geschikt voor toepassing in parkeergarages door hoge pigmentering en de daardoor ontstane gevoeligheid voor bandenrubber.
- Bij het aanbrengen is het van groot belang dat er goed geventileerd wordt.
- Als de verflaag onder vochtige omstandigheden droogt dan kan dit een tragere droging en een ‘tacky’ verflaag veroorzaken.


Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland.
Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:sikkens wapex 660 (lichte kleur) 1 ltr
Loading...