hempel classic 71220 antifouling (zwart) 5 ltr

Voor 16:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden.
€ 149,00 € 123,14
SKU
682645
Efficiënte, polijstende (erodeerbare) aangroeiwerende antifouling.

Hempel Antifouling Classic 71220 is een zelfslijpende co-polymeer antifouling. Deze zachte antifouling heeft koperverbindingen en organische, bioactieve werkzame stoffen. De Classic van Hempel heeft altijd een glad, wrijvingsarm en bioactief oppervlak door het zelfvernieuwingseffect. Hempel’s Classic Antifouling is geschikt voor alle wateren op polyester, stalen en houten boten.

Toepassingsgebied:
- Aangroeiwerende verf voor boten van glasvezel, hout, gelaagd hout en staal.
- NIET gebruiken op aluminium of andere lichte metaallegeringen.
- Risico van corrosie in geval van direct contact.
- Voor koude en gematigde wateren.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Omschrijving:
Hempel’s Classic 71220 is een zelfpolijstende antifouling die het hele seizoen een goede bescherming biedt.

Aanbevolen gebruik:
- Als antifouling voor boten van glasvezel, hout, multiplex en staal.
- NIET gebruiken op aluminium of andere lichte legering metalen.
- Risico op corrosie bij direct contact.
- Geschikt voor langzaamvarende motor jachten.

Fysische gegevens:
- Kleur nrs/Kleuren: 19990/Zwart, 30390/Donkerblauw en 51170/Rood.
- Uiterlijk: Half-mat.
- Volume vast in %: 50 ± 1.
- Theoretisch rendement: 12.5 m2/l [501.2 sq.ft./US gallon] - 40 micron/1.6 mils.
- Vlampunt: 37°C [98.6°F].
- Soortgelijk gewicht: 1.4 kg/liter [12 lbs/US gallon].
- Handdroog: 4 uur 20°C - 8 uur 10°C/50°F.
- VOS-gehalte: 424 g/l [3.5 lbs/US gallon].
- Houdbaarheid: 2 jaren 25°C/77°F.
De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.

Instructies voor gebruik:
- Applicatie methode: Kwast/Roller/Verfkussen.
- Verdunner (max.vol.): Hempel's Thinner 808 (No 3) 08081 (Kwast/Roller/Verfkussen): max. 5%.
- Reiniging gereedschap: Hempel's Thinner 808 (No 3) 08081.
- Geadviseerde laagdikte, droog: 40 micron [1.6 mils].
- Geadviseerde laagdikte, nat: 75 micron [3 mils].
- Overschildertijd, min: 4 uur 20°C - 8 uur 10°C/50°F.
- Overschildertijd, max: Geen.
Veiligheid:
- Voorzichtigheid is geboden.
- Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verfblikken, raadpleeg Hempel´s Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.

Voorbehandeling oppervlak:
Voorbereiding:
- Zorg er altijd voor dat alle oppervlakken schoon, vetvrij en droog zijn.
- Reinig het oppervlak met een geschikt reinigingsmiddel en schuur het oppervlak met droog schuurpapier.
- Verwijder stof zorgvuldig met schoon water.
Onbehandeld oppervlak:
- Voorbereid oppervlak met Hempel Light Primer 45551 behandelen en een verankeringslaag van  Hempel Underwater Primer 26030 aanbrengen terwijl het oppervlak nog kleverig is.
Bestaande oude zelfpolijstende of traditionele antifouling:
- Verwijder loszittend materiaal en verontreinigingen door hogedrukreiniging met zoet water.
- Laat het drogen.
Bestaande harde antifouling of een onbekende antifouling:
- Onder hoge druk reinigen met zoet water, nat schuren, stof verwijderen.
- Reinig en droog het oppervlak.
- Indien de oude antifouling in slechte staat verkeert, brengt u 1 laag Hempel Underwater Primer 26030 aan als afdichting.
Indien de oude aangroeiwerende verflaag in slechte staat verkeert, wordt aangeraden om de oude lagen te verwijderen en een primer aan te brengen alvorens de aangroeiwerende laag aan te brengen.

Productapplicatie:
Methode:
- Breng 1 laag van de antifouling aan, met een drogelaagdikte van 40 µm/1,6 mils.
- Breng een extra laag aan rond de waterlijn en op slijtagegevoelige gebieden.
- Voeg indien nodig verdunner toe ter ondersteuning van de applicatie: max. 5%.
- Voor gebruik goed roeren.
- Draag beschermende handschoenen/kleding en oog/gezichtsbescherming.

Applicatie condities:
- Het oppervlak moet volledig schoon en droog zijn tijdens applicatie met een temperatuur boven het dauwpunt om condensvorming te voorkomen.
- Niet aanbrengen in direct zonlicht.
- Zorg in gesloten ruimtes voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.

Aanbevolen reinigingsmiddel:
- Hempel's Pre-Clean 67602

Voorafgaande laag:
- Hempel Light Primer 45551, Hempel Underwater Primer 26030.
Volgende laag:
- Geen.

Opmerkingen:
Kleuren/Kleuren stabiliteit:
- De uiteindelijke kleur ontwikkelt zich na 1 week ondergedompeld te zijn in water.
- Het onderhoudsinterval kan van invloed zijn op de kleur.
- De aangroeiwerende verf kan een kopergroene tint krijgen.
- De kleur kan per batch licht verschillen.
- Meng vóór het verven.

Roeren:
- Dit product bevat zware deeltjes.
- Goed roeren voor gebruik.

Laagdiktes/verdunning:
- Verdun minimaal om ervoor te zorgen dat de juiste laagdikte wordt verkregen.
- De hoeveelheid verdunner hangt af van de applicatie-omstandigheden: temperatuur, ventilatie en ondergrond.

Opslagcondities:
- Blootstelling aan lucht en temperatuurschommelingen moet worden vermeden.
- Vermijd direct zonlicht.
- In goed gesloten verpakking bewaren.
- Bewaartemperatuur: 5°C/41°F - 35°C/95°F.

Tewaterlating schip:
- Minimaal: 24 uur (20°C); Maximaal: 2 weken.

Overschilderen:
- Geen maximum overschildertijd, maar na langdurige blootstelling aan een vervuilde atmosfeer moeten verontreinigingen verwijderd worden door middel van (hoge druk) zoet water wassen.
- Daarna het oppervlak laten drogen voor de volgende laag wordt aangebracht.
- Als er na langdurige blootstelling aan een verontreinigde atmosfeer een nieuwe coating nodig is, spoelt u het oppervlak af met zoet water en laat u het oppervlak drogen voordat u de verflaag aanbrengt.

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op www.hempel.com. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL's ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:hempel classic 71220 antifouling (zwart) 5 ltr
Loading...