Antifouling is een belangrijke beschermende laag op de romp van een boot die de aangroei van algen, mosselen en andere organismen voorkomt. Na verloop van tijd kan echter de behoefte ontstaan om de antifouling te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de laag is versleten, beschadigd of als je wilt overschakelen naar een ander type antifouling.

Het is sowieso aan te raden om opnieuw te beginnen als het systeem al 10+ jaar op de boot zit, om teveel laagdikte te voorkomen. In dit artikel vind je een stapsgewijze handleiding voor het effectief verwijderen van antifouling van je boot.

Stap 1: Voorbereiding

Voordat je begint met het verwijderen van antifouling, is het belangrijk om jezelf goed te beschermen. Draag beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril om contact met de huid en de ogen te voorkomen. Werk bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte om de inademing van dampen te minimaliseren.

Stap 2: Inspectie

Inspecteer de antifouling laag op je boot en bepaal het type antifouling dat is aangebracht. Het verwijderingsproces kan variëren afhankelijk van het type antifouling, zoals hard of zelfslijpend.

Stap 3a: Verwijderen zelfslijpende antifouling

Zelfslijpende antifouling bevat biocide-verzadigde deeltjes die langzaam vrijkomen naarmate de boot in het water beweegt. Deze antifouling slijt geleidelijk af, waardoor nieuwe biociden worden blootgesteld om aangroei te voorkomen. Bij het verwijderen van zelfslijpende antifouling is het belangrijk om voorzichtig te zijn, als je niet alle antifouling wilt verwijderen. Het gebruik van een zachte schuurpad is dan al genoeg om de bovenste laag eraf te halen. Als je het kaal wil halen, is machinaal grof schuren of een mild afbijtmiddel zoals International Antifouling remover aan te raden.

Stap 3b: Verwijderen harde antifouling

Harde antifouling vormt een harde en taaie laag op de romp. Bij het verwijderen van harde antifouling is een grondigere aanpak nodig. Mechanische methoden, zoals schuren, krabben of gebruik van een hogedrukspuit, worden vaak gebruikt om de antifouling te verwijderen. Harde antifouling is vaak moeilijker te verwijderen dan zelfslijpende antifouling. Ook hier kan je ter voorbereiding een antifouling remover gebruiken: deze hebben vaak een verzachtende werking, waardoor de antifoulinglaag zachter wordt. Dit vergemakkelijkt het schrapen, schuren of afspoelen van de antifouling van de romp.

Stap 4: Reiniging en nabehandeling

Na het verwijderen van de antifouling is het belangrijk om de romp grondig te reinigen met water om eventuele resten van het afbijtmiddel of antifouling te verwijderen. Controleer de romp op eventuele beschadigingen en repareer deze indien nodig. Na de reiniging is het aanbevolen om de romp licht op te schuren en klaar te maken voor een nieuwe laag antifouling of een andere beschermende coating.

Is de antifouling verwijderd? Lees dan hier hoe je een nieuwe laag antifouling kunt aanbrengen