Sika sikaflex 298 FC zwart (worst) 0,6 ltr

Thixotrope bedding compound voor maritieme toepassingen
Adviesprijs € 19,97
€ 17,97
Excl. BTW: € 14,85
Voor 16:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden.

 Voordelige prijzen gegarandeerd

Voor 16:00 uur besteld = Zelfde werkdag verzonden

Lage verzendkosten !

Bestel meer! Betaal minder!

Bijna alles op voorraad.

Dé verf expert sinds 1992

14 dagen retourrecht*

Sika sikaflex 298 FC zwart (worst) 0,6 ltr

Sikaflex®-298 FC is een enigszins thixotrope bedding compound voor maritieme toepassingen. Sikaflex® 298 FC is een enigszins thixotrope 1-C polyurethaanlijm en afdichtingskit, die door blootstelling aan luchtvochtigheid uithardt en zodoende een duurzaam elas-tomeer vormt. Sikaflex®-298 FC voldoet aan de voor-schriften van de International Mari-time Organisation (IMO) en wordt geproduceerd volgens het kwali-teitsborgingssysteem ISO 9001 en milieuzorgsysteem ISO 14001 en wordt ook duurzaam geproduceerd in het kader van ‘responsible care’.

Producteigenschappen:
- 1-C polyurethaan
- Enigszins thixotroop
- Elastische eigenschappen
- Bevat geen licht ontvlambare oplosmiddelen
- Geluiddempend
- Lange open tijd

Toepassingsgebieden:
- Sikaflex® 298 FC is geschikt voor het lijmen van kunststof dekbekleding (met uitzondering van polyethyleen en polypropyleen), en voor het inbedden en afdichten van teakhouten dekplanken die als toplaag op het onderdek gelegd worden.
- Geschikte ondergronden zijn GPR, watervast verlijmd multiplex, staal, gecoat (op epoxy- of PUR-acrylaatbasis) aluminium en roestvast staal.

Technische informatie

Technische productgegevens:
- Chemische basis: 1-C polyurethaan
- Kleur (CSQP1 001-1): Zwart
- Uithardingsmechanisme: Vochtuitharding
- Soortelijke massa (niet-uitgehard) (CSQP 006-4): Ca. 1,2 kg/liter
- Standvermogen (CSQP 061-1): Enigszins thixotroop
- Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +35°C
- Huidvormingstijd2 (CSQP 019-1): Circa 50 minuten
- Doorhardingssnelheid (CSQP 049-1): (zie schema, bij foto's)
- Krimp (CSQP 014-1): Circa 6%
- Hardheid Shore-A (CSQP 023-1 / ISO 868): Circa 30
- Treksterkte (CSQP 036-1 / ISO 37): Circa 1,2 N/mm2
- Rek bij breuk (CSQP 036-1 / ISO 37): Circa 600%
- Verderscheurweerstand (CSQP 045-1 / ISO 34): Circa 4 N/mm
- Glasovergangstemperatuur (CSQP 509-1 / ISO 4663): Circa -45°C
- Temperatuurbestendigheid (CSQP 513-1) permanent: -40°C tot +90°C
- Houdbaarheid (opslag bij temperatuur onder 25°C) (CSQP 016-1) unipac: 12 maanden

1) CSQP = Corporate Sika Quality Procedure
2) 23°C / 50% rel. luchtvochtigheid

Uithardingsmechanisme (zie schema, bij foto's):
- Sikaflex®-298 FC hardt uit door contact met luchtvochtigheid.
- Deze kan afkomstig zijn uit de lucht, uit poreuze ondergronden, of door een besproeiing met een fijne waternevel (circa 10 g water per vierkante meter lijmoppervlak).

Chemische bestendigheid:
- Sikaflex®-298 FC is bestand tegen zoet water, zeewater, verdunde zuren en verdunde logen; tijdelijk bestand tegen brandstoffen, dierlijke vetten en oliën; niet bestand tegen organische zuren, logen en verfverdunners.
- De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn.
- Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt.

Aanbrengmethode:
Voorbereiding van het oppervlak:
- Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van alle sporen van vet, olie en stof zijn.
- In het algemeen dient de ondergrond te worden voorbereid volgens de instructies uit de momenteel geldende Sika® voorbehandelingstabel voor de jacht- en scheepsbouw.
- Advies over specifieke toepassingen kan worden verkregen bij Technical Service van Sika Industrie.
Toepassing:
- Unipac: plaats deze in het spuit-pistool en verwijder de afsluitklip.
- Snij het puntje van de spuitmond af in de gewenste vorm en breng de lijm aan met een geschikt handbediend of persluchtpistool.
- Wanneer een verpakking eenmaal is geopend, moet het product relatief snel worden verbruikt.
- Breng geen lijm aan bij temperaturen onder 10°C of boven 35°C.
- De optimale temperatuur voor ondergrond en lijm ligt tussen 15°C en 25°C.
- Breng op grote oppervlakken de lijm aan met behulp van een getande lijmkam (tandhoogte ca. 5mm).
- Het verbruik is circa 1200 ml per m2.
- Bij de verlijming van ondergronden die geen vocht opnemen, maar ook wanneer versnelde uitharding nodig is, moet de lijm kort voor het lijmen licht met water worden beneveld (sproeiflacon of spuitpistool gebruiken, circa 10 g water per vierkante meter lijmoppervlak).
- Voorkom luchtinsluiting tijdens het lijmen of het vullen van voegen en vul de ruimte tussen het dek en de planken volledig op.
- Pers de te lijmen delen met voldoende druk minimaal 3 uur op elkaar tot voldoende aanvangshechting is bereikt.
- Voor advies over het selecteren en instellen van een geschikt pomp-systeem, alsmede de applicatie-techniek met behulp van een pompsysteem, kunt u contact opnemen met Technical Service van Sika Industrie.
Verwijderen:
- Niet-uitgeharde Sikaflex®-298 FC kan van gereedschappen en apparatuur worden verwijderd met Sika® Remover-208 of een ander geschikt oplosmiddel.
- Zodra het materiaal is uitgehard, kan het uitsluitend nog mechanisch worden verwijderd.
- Handen en onbedekte huid moeten onmiddellijk worden afgewassen met Sika® Handclean Tissues of een geschikte industriële hand-reiniger en water.
- Gebruik geen oplosmiddelen!

Aanvullende informatie:
Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:
- Materiaalveiligheidsinformatiebla-den (MSDS)
- Algemene richtlijnen voor lijmen en afdichten met Sikaflex® -producten
- Sika Marine werkvoorschriften

Belangrijk:
- Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar materiaalveiligheidsinformatiebla-den (MSDS) die gegevens bevat-ten over fysieke, toxicologische, milieu- en veiligheidsaspecten.

Opmerking:
De informatie, en met name de aan-bevelingen met betrekking tot de toe-passing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige ken-nis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aanspra-kelijkheid voortvloeiend uit enige juridi-sche relatie, op basis van deze infor-matie, of uit enige schriftelijke aanbeve-lingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespec-teerd. Alle bestellingen worden aan-vaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers die-nen altijd de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raad-plegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Minder lezen Meer lezen