Sika sikaflex 292i (wit) 0,3 ltr

Constructielijm voor maritieme toepassingen
Adviesprijs € 26,14
€ 23,52
Excl. BTW: € 19,44
Voor 16:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden.

 Voordelige prijzen gegarandeerd

Voor 16:00 uur besteld = Zelfde werkdag verzonden

Lage verzendkosten !

Bestel meer! Betaal minder!

Bijna alles op voorraad.

Dé verf expert sinds 1992

14 dagen retourrecht*

Sika sikaflex 292i (wit) 0,3 ltr

Sika Sikaflex®-292i is een constructielijm voor maritieme toepassingen. Sikaflex®-292i is een 1-C polyurethaanlijm met een thixotrope pasteuze consistentie en goed standvermogen, die door blootstelling aan luchtvochtigheid uithardt en zodoende een duurzaam elastomeer uitstekende hechteigenschappen en een zeer hoge mechanische sterkte. Sikaflex®-292i voldoet aan de voorschriften voor lage vlamverspreiding van de International Maritime Organisation (IMO). Sikaflex®-292i wordt geproduceerd volgens het kwaliteitsborgingssysteem ISO 9001/14001 en in het kader van het ‘responsible care’ programma.

Producteigenschappen:
- Wheelmark gecertificeerd
- 1-C polyurethaan
- Elastisch
- Overschilderbaar
- Goede spleetvullende eigenschappen
- Hoge dynamische belastbaarheid
- Dempt trillingen
- Niet-corrosief
- Niet elektrisch geleidend
- Hecht goed op een groot aantal verschillende soorten ondergronden

Technische informatie

Technische productgegevens Sikaflex 292i

- Chemische basis: 1-C polyurethaan
- Kleur (CQP1 001-1): Wit
- Uithardingsmechanisme: Vochtuitharding
- Soortelijke massa (niet-uitgehard) (CQP 006-4): Circa 1,3 kg/liter
- Standvermogen: Zeer goed
- Verwerkingstemperatuur: 10°C - 40°C
- Huidvormingstijd2 (CQP 019-1): Circa 40 minuten
- Open tijd2 (CQP 526-1): Circa 30 minuten
- Doorhardingssnelheid (CQP 049-1): (zie schema, bij foto)
- Krimp (CQP 014-1): Circa 2%
- Hardheid Shore-A (CQP 023-1 / ISO 868): Circa 50
- Treksterkte (CQP 036-1 / ISO 37): Circa 3 MPa
- Rek bij breuk (CQP 036-1 / ISO 37): Circa 300%
- Verderscheurweerstand (CQP 045-1/ ISO 34): Circa 8 N/mm
- Afschuifsterkte (CQP 046-1 / ISO 4587): Circa 2,0 MPa
- Glas overgangstemperatuur (CQP 509 -1/ ISO 4663): Circa -40°C
- Elektrische weerstand (CQP 079-2 / ASTM D 257-99): Circa 5 x 109 cm
- Temperatuurbestendigheid (CQP 513-1): -40°C - +90°C
- Temperatuurbestendigheid, korte termijn 4 uur: 120°C
- Temperatuurbestendigheid, korte termijn 1 uur: 140°C
- Houdbaarheid (opslag bij temperatuur onder 25°C) (CQP 016-1) 12 maanden

1) CQP= Corporate Quality Procedure
2) klimaat, ondergrond, product
3) 23°C / 50% rel. luchtvochtigheid

Toepassingsgebieden:
- Sikaflex®-292i is geschikt voor dynamisch belaste structurele lijmverbindingen in de jacht- en scheepsbouw.
- Geschikte ondergronden zijn metalen, in het bijzonder aluminium (ook geanodiseerde afwerkingen), metaalprimers en laklagen (2-C systemen), keramische materialen, kunststoffen zoals GRP (onverzadigde polyesterhars), ABS enz.
- Transparante kunststoffen en mineraalglas mogen niet worden gelijmd met Sikaflex®-292i.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.
- Voer vooraf altijd tests uit met de gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandigheden voor het vaststellen van de compatibiliteit van de lijm en het materiaal.

Uithardingsmechanisme:
- Sikaflex®-292i hardt uit door contact met luchtvochtigheid.
- Bij lage (buiten)temperaturen is de hoeveelheid water in de lucht gewoonlijk kleiner en verloopt de uitharding trager (zie schema, bij foto).

Chemische bestendigheid:
- Sikaflex®-292i is bestand tegen zoet water, zeewater, kalkhoudend water, rioolwater, verdunde zuren en logen; tijdelijk bestand tegen brandstoffen, minerale oliën, plantaardige en dierlijke vetten en oliën; niet bestand tegen organische zuren, alcohol, geconcentreerde anorganische zuren en logen en oplosmiddelen.
- De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn.
- Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt.

Aanbrengmethode:
Voorbereiding van het oppervlak:
- Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van alle sporen van vet, olie en stof zijn.
- De oppervlakken moeten worden voorbereid volgens de instructies uit de momenteel geldende Sika® voorbehandelingstabel voor de jacht- en scheepsbouw.
- Advies over specifieke toepassingen kan worden verkregen bij Technical Service van Sika Industrie.
Toepassing:
- Snij het puntje van de spuitmond af.
- Voor een gelijkmatige lijmlaagdikte na samenpersen, adviseren wij de lijm in de vorm van een driehoeksrups aan te brengen (zie afbeelding, bij foto's).
- Breng geen lijm aan bij temperaturen onder 10°C of boven 40°C.
- De optimale temperatuur voor ondergrond en lijm ligt tussen 15°C en 25°C.
- Indien gewerkt wordt met patronen, adviseren wij het gebruik van een luchtdrukpistool met zuigerstang.
- Bewerking en afgladden moeten worden uitgevoerd binnen de huidvormingstijd van de lijm.
- Wij bevelen het gebruik van Sika® Afgladmiddel N aan.
- Andere afwerkmiddelen of smeermiddelen moeten op hun geschiktheid/verdraagzaamheid worden getest.
Verwijderen:
- Niet-uitgeharde Sikaflex®-292i kan van gereedschappen en apparatuur worden verwijderd met Sika® Remover-208 of een ander geschikt oplosmiddel.
- Zodra het materiaal is uitgehard, kan het uitsluitend nog mechanisch worden verwijderd.
- Handen en onbedekte huid moeten onmiddellijk worden afgewassen met Sika® Handclean Tissues of een geschikte industriële handreiniger en water.
- Gebruik geen oplosmiddelen!
Overschilderen:
- Sikaflex®-292i kan worden overgeschilderd met de meeste gebruikelijke laksystemen.
- Om de verdraagzaamheid van lak vast te stellen, moeten vooraf tests worden uitgevoerd; de beste testresultaten worden verkregen als de lijm volledig heeft kunnen uitharden.
- Dit geldt met name in het geval van moffellakken.
- Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat niet-flexibele laksystemen een negatieve invloed kunnen hebben op de elasticiteit van de lijm en de voegbeweging en kunnen leiden tot het scheuren van de laklaag.
- Lakken op basis van PVC en lakken die drogen door oxidatie (op basis van olie of alkydhars) zijn in de regel niet geschikt om over Sikaflex®-292i heen te schilderen.
- Tweecomponenten laksystemen verdienen de voorkeur.

Aanvullende informatie
Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:
- Materiaalveiligheidsinformatiebladen
- Algemene richtlijnen voor lijmen en afdichten met Sikaflex® -producten

Basiswaarden:
- Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtests.
- In de praktijk kunnen gemeten waarden afwijken ten gevolge van factoren waarop Sika geen invloed kan uitoefenen.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie:
- Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar veiligheidsinformatiebladen die gegevens bevatten over fysieke, toxicologische, milieu- en veiligheidsaspecten.

Wettelijke bepalingen:
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sikaproducten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient deze op geschiktheid te testen voor de beoogde toepassing en het doel. Sika behoud het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Minder lezen Meer lezen