Sika primer-206 G+P 0,03 ltr

Zwarte primer voor de voorbehandeling van hechtvlakken, speciaal bij het direct lijmen van glas met Sika polyurethaan ruitenlijmen.
Adviesprijs € 11,46
€ 10,31
Excl. BTW: € 8,52
Voor 16:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden.

 Voordelige prijzen gegarandeerd

Voor 16:00 uur besteld = Zelfde werkdag verzonden

Lage verzendkosten !

Bestel meer! Betaal minder!

Bijna alles op voorraad.

Dé verf expert sinds 1992

14 dagen retourrecht*

Sika primer-206 G+P 0,03 ltr

Sika® Primer-206 G+P is een zwart gepigmenteerde primer voor diverse ondergronden. Sika® Primer-206 G+P is een zwarte, door vocht uithardende vloeibare primer voor de voorbehandeling van hechtvlak-ken, voordat Sika® polyurethaan lijmen worden aangebracht.

Toepassingsgebieden:
- Sika® Primer-206 G+P wordt gebruikt voor de verbetering van de hechting bij lijmtoepassingen op bijvoorbeeld glas, glas met een keramische rand en gecoate oppervlakken.
- Sika® Primer-206 G+P kan ook worden gebruikt op andere ondergronden zoals kunststoffen en sommige metalen.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.
- Voer vooraf altijd tests uit met de gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandigheden, vooral bij situaties met grenstemperaturen, voor het vaststellen van de compatibiliteit van de lijm en het materiaal.

Technische informatie

Technische productgegevens:
- Chemische basis: Gepigmenteerd en oplosmiddelhoudende hechtverbeteraar
- Kleur: Zwart
- Soortelijke massa (CQP1 006-3 / ISO 2811-1): 1,0 kg/liter
- Vlampunt (CQP 007-1 / ISO 13736): -4 °C
- Vastestofgehalte: 36 %
- Verwerkingstemperatuur 3): 5 °C - 40 °C
- Aanbrengmethode: Kwast, viltkussentje of foam applicator
- Verbruik: Ca. 50-150 ml/m2 afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond
- Droogtijd 2/3) ≥15°C: 10 minuten
- Droogtijd 2/3) <15 °C: 30 minuten
- Droogtijd 2/3) maximaal: 24 uur
- Opslag: Droge plaats ≤ 25 °C
- Houdbaarheid: 9 maanden

1) CQP = Corporate Sika Quality Procedure
2) 23°C / 50% rel. luchtv.
3) In bijzondere toepassingen kunnen temperatuur en droogtijd afwijken.

Aanbrengmethode:
- De oppervlakken moet schoon, droog en vrij van alle sporen van vet, olie en stof zijn.
- De hechting kan verbeterd worden met een voorbehandeling zoals schuren, reinigen en aktiveren of combinaties hiervan.
Toepassing:
- Reinig het hechtvlak met Sika® Aktivator 100 (of een ander geschikt voorbehandelingsmiddel) volgens de wipe on/wipe off methode en laat het uitdampen.
- Het blik met Sika® Primer-206 G+P net zolang schudden totdat het verfmeng-balletje hoorbaar vrij door het blik ratelt.
- Daarna nog een minuut blijven schudden en een dunne dekkende laag aan-brengen met een kwast of een viltkussentje of foam applicator.
- De ideale aanbreng en oppervlakte temperatuur is tussen 15°C of boven 25 °C.
- Sika® Primer-206 G+P kan in één laag worden aangebracht.
- Let erop dat deze laag in één keer dekkend is.
- Hersluit de verpakking zorgvuldig direct na gebruik.

Belangrijke opmerking:
- Indien Sika® Primer-206 G+P onder 15°C wordt gebruikt, dan is testen verplicht onder de zwaarst mogelijke omstandigheden.
- Sika® Primer-206 G+P is een vochtuithardend systeem.
- Voor het behoud van de kwaliteit is het belangrijk om de verpakking direct na gebruik met de plastic binnendop te sluiten.
- Wanneer het primeren klaar is moet ook de dop erop geschroefd worden.
- Sika® Primer-206 G+P die één maand intensief of twee maanden niet intensief is gebruikt afvoeren.
- Geleiachtige ingedikte of niet homogene primer niet meer gebruiken.
- Nooit mixen met andere producten.

Aanvullende informatie:
Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:
- Veiligheidsinformatiebladen
- Sika voorbehandelingstabel voor 1 component polyurethanen

Basiswaarden:
- Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten.
- In de praktijk kunnen gemeten waarden afwijken ten gevolge van factoren waarop Sika geen invloed heeft.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie:
- Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar veiligheidsinformatiebladen die gegevens bevatten over fysieke, toxicologische, milieu- en veiligheidsaspecten.

Disclaimer:
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sikaproducten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Minder lezen Meer lezen