Hempel thinner 811 (no. 1) 08111 0,75 ltr

Verdunning voor één-component-primers, -toplagen en -lakken.
Adviesprijs € 22,76
€ 19,35
Excl. BTW: € 15,99
Voor 16:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden.

 Voordelige prijzen gegarandeerd

Voor 16:00 uur besteld = Zelfde werkdag verzonden

Lage verzendkosten !

Bestel meer! Betaal minder!

Bijna alles op voorraad.

Dé verf expert sinds 1992

14 dagen retourrecht*

Hempel thinner 811 (no. 1) 08111 0,75 ltr

Hempel Thinner 811 (no. 1) 08111 is een verdunner en gereedschapsreiniger voor Hempel één-component-primers, -toplagen en -lakken.

Fyschische gegevens:
- Kleur nrs/Kleuren: 00000/ Kleurloos.
- Vlampunt: 38°C [100.4°F].
- Soortgelijk gewicht: 0.8 kg/liter [6.4 lbs/US gallon].
- VOS-gehalte: 766 g/l [6.4 lbs/US gallon].
De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.

Technische informatie

Instructies voor gebruik:
Veiligheid:
- Voorzichtigheid is geboden.
- Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verfblikken, raadpleeg Hempel´s Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.

Opmerkingen:
- Hempel-verven worden op zo'n manier geproduceerd en geleverd, dat het normaal gesproken niet nodig is de verven te verdunnen wanneer ze goed gemengd/omgeroerd zijn.
- Als de verf echter in een dunne laag moet worden aangebracht (bijvoorbeeld als "sealer-coat") en als de verf te dik is geworden, bijv. bij koud weer, kunnen de Hempel's Thinner(s) die op de kenmerkenbladen worden genoemd, worden toegevoegd om de dikte te krijgen die voor de betreffende applicatie het geschiktst is.
- Algemeen geldt dat men zo min mogelijk moet verdunnen, omdat de kwaliteit van het verfwerk eronder lijdt wanneer er te veel wordt verdund.
- Echter, als applicatie moet worden uitgevoerd bij hoge temperaturen (lucht en/of staal), zal verdunnen soms noodzakelijk zijn zelfs boven de limieten als gegeven in de datasheet.
- Dit om overspray/nevel en slechte laagdikte opbouw te voorkomen.
- Hempel's Thinners hebben een speciale samenstelling, die ertoe bijdraagt dat men bij de verschillende applicatietechnieken - met de kwast, met spuitapparatuur etc. - de beste resultaten krijgt.
- In sommige gevallen kunnen Hempel's Thinners worden vervangen door gewone oplosmiddelen.
- Daar wij op dergelijke producten geen invloed kunnen uitoefenen, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de resultaten.
- In elk geval moeten het betreffende kenmerkenblad en - indien beschikbaar - de "Instructies voor gebruik" worden geraadpleegd.
- Voor informatie over het gebruik van Hempel's Thinners voor het reinigen van gereedschap, verwijzen wij u naar de "Opmerkingen".
- Lees altijd de productspecificatie door.

Reiniging gereedschap:
- Gereedschap kan normaal gesproken worden gereinigd met de verdunner die voor het product wordt voorgeschreven.

Opslagcondities:
- Blootstelling aan lucht en temperatuurschommelingen moet worden vermeden.
- Vermijd direct zonlicht.
- In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan bij de volgende temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op www.hempel.com. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL's ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.

Minder lezen Meer lezen