hempel olympic 86951 (voorheen combic) 20 ltr

Levertijd 3-4 werkdagen.
Aanbiedingsprijs € 576,89 € 476,77 Normale Prijs € 730,25
SKU
684510

**Alleen voor professioneel gebruik!**

**Alleen voor professioneel gebruik!**
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Dit is een bestelproduct, alleen geschikt voor professioneel gebruik. Derhalve is het niet mogelijk het product te retourneren.


Omschrijving:
Hempel's Antifouling Olympic 86951 is een tinvrije, zelfpolijstende antifouling met een hoog vaste-stofgehalte. Het polijsten is gebaseerd op een ionen uitwisseling dat resulteert in een hydrolysable geactiveerde laag. Door een versterking van de harsmatrix met anorganische vezels is een goede beheersing van het polijsten en de mechanische sterkte gegarandeerd. Dit product bevat geen organotin bestanddelen die als een biocide werken. Het product voldoet aan de "International Convention on the Control of Harmful Antifouling systems on Ships as adopted by IMO October 2001 (IMO document AFS/CONF/26).

Toepassingsgebied:
- Als voordelige antifouling op bodem en boottop van diepzeeschepen welke op middelmatige tot hoge snelheid varen, veel varen met korte ligtijden, en een droogdok interval van 36 maanden hebben.
- Aluminium schepen: zie Opmerkingen (bij Technische informatie).

Segmenten:
- Marine

**Alleen voor professioneel gebruik!**
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Fysische gegevens:
- Kleur nrs/Kleuren: Donker Blauw 30170, Roodbruin 51110* (zie opmerking overzicht), Zwart 19990.
- Uiterlijk: Mat
- Volume vast in %: 50 ± 1
- Theoretisch rendement: 5 m2/l [200.5 sq.ft./US gallon] - 100 micron/4 mils
- Vlampunt: 27 °C [80.6 °F]
- Soortgelijk gewicht: 1.5 kg/liter [12.8 lbs/US gallon]
- Stof-droog: 15 minuut/minuten 20°C
- Volledig-droog: 1.5 uur 20°C
- VOS-gehalte: 453 g/l [3.8 lbs/US gallon]
De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.

Intructies voor gebruik:
- Applicatie methode: Airless spuit / Kwast/Roller zie OPMERKINGEN overzicht.
- Verdunner (max.vol.): 08080 (5%) / 08080 (5%) Alleen gebruiken onder uitzonderlijke omstandigheden.
- Spuitopening: 0.027 - 0.031 "
- Spuitdruk: 270 bar [3915 psi] (Gegevens voor Airless spuiten zijn indicatief en aan aanpassingen onderhevig).
- Reiniging gereedschap: HEMPEL'S THINNER 08080
- Geadviseerde laagdikte, droog: 100 micron [4 mils] zie OPMERKINGEN overzicht.
- Geadviseerde laagdikte, nat: 200 micron [8 mils].
- Overschildertijd, min: Volgens specificatie.
- Overschildertijd, max: Volgens specificatie.

Veiligheid:
- Voorzichtigheid is geboden.
- Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verfblikken, raadpleeg Hempel´s Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.

Voorbehandeling oppervlak:
Bestaande oude zelfpolijstende of ablatieve aangroeiwerende verf:
- Verwijder eventuele olie, vet etc. met een geschikt reinigingsmiddel en spoel vervolgens af met zoet water onder hoge druk om eventuele zwakke structuren van uitgeloogde aangroeiwerende verf grondig te verwijderen.
Sealer:
- Het gebruik van een afdichtlaag/tiecoat hangt af van het type en de toestand van de bestaande aangroeiwerende verf.

Applicatie condities:
- Uitsluitend aanbrengen op een schoon en droog oppervlak met een temperatuur boven het dauwpunt om condensvorming te voorkomen.
- Zorg in gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie tijdens de applicatie en het drogen.
Voorafgaande laag:
- Volgens specificatie. Aanbevolen systemen zijn: HEMPADUR 45182, HEMPATEX HI-BUILD 46330.
Volgende laag:
- Geen.

Opmerkingen:
- Dit product bevat zware deeltjes.
- Voor gebruik goed omroeren.
- Deze aangroeiwerende verf behoudt tijdens zijn levensduur voortdurend een actief oppervlak en wordt zodoende geleidelijk opgeofferd in het proces.

Kleuren/Kleuren stabiliteit:
- De Antifoulings worden nooit op kleur gebracht.
- De hoge hoeveelheid koper oxyde heeft invloed op de kleur waardoor variaties mogelijk zijn tussen verschillende producties.
- Door blootstelling aan vochtig weer kort na applicatie kan ook een kleurverschil ontstaan.
- Dit is alleen een cosmetisch aspect en heeft geen invloed op de werking van het systeem of op de overschilderbaarheid.
- De uiteindelijke kleur ontstaat na blootstelling aan zout water.
- Dit is niet van invloed op de werking van de aangroeiwerende verf.
-*Bruin 60700 wordt na direct contact met zeewater grijzig.

Volgende dokking:
- Als het schip weer in het dok wordt gebracht, kan HEMPEL'S ANTIFOULING PAINT worden overgeschilderd nadat het oppervlak grondig is gereinigd en al het eventueel slecht hechtende materiaal en de uitgeloogde laag van de aangroeiwerende verf zijn verwijderd.
- Zie ook onder VOORBEHANDELING OPPERVLAK hierboven.
- Als wordt overgeschilderd met een ander type aangroeiwerende verf, kan het nodig zijn het oppervlak op een andere manier voor te behandelen - neem hiervoor contact op met HEMPEL.

Aluminium scheepsrompen:
Kan worden gespecificeerd voor aluminium scheepsrompen mits er een efficient anticorrosief systeem is aangebracht in minimaal 2 lagen van 150 micron per laag. Het anticorrosieve systeem dient intact te blijven tijdens gebruik om corrosie van het aluminium, veroorzaakt door de koperoxyde in de verf, te vermijden.

Applicatie apparatuur:
Standaard zware airless-spuitapparatuur:
- Pompratio: min. 45:1 (zie opmerking hieronder)
- Pompuitvoer: min. 12 liter/minuut (theoretisch)
- Spuitslangen: max. 15 meter, 3/8" inwendige diameter; max. 3 meter, 1/4" inwendige diameter
Opmerking:
- Als spuitslangen langer moeten zijn, kan een slang tot 50 meter (½" inwendige diameter) worden toegevoegd.
- De pompratio moet worden verhoogd tot 60:1 of meer, met behoud van het hoge debiet van de pomp.
A verstelbare spuitopening wordt aangeraden.
Filter: aanzuigfilter en pistoolfilter verwijderen.

Laagdiktes/verdunning:
- Kan, afhankelijk van doel en gebruiksomgeving, in een andere laagdikte dan aangegeven worden toegepast.
- Hierdoor wordt het rendement anders en kunnen de droogtijd en overschildertijd veranderen.
- Gebruikelijke droge laagdikte: 80-150 micron/3.2-6 mils.

Uitdokken:
- De minimum tijd voor tewaterlating hangt af van het aantal lagen dat is aangebracht, de laagdikte, de heersende temperatuur en latere blootstelling/belasting.
- Raadpleeg voor verdere informatie de bijbehorende verfspecificatie.
- De maximum tijd voor tewaterlating hangt af van de atmosferische omstandigheden (UV-straling, temperatuur, mate van luchtvervuiling etc.)
- Blootstelling aan de atmosfeer van maximaal 6 maanden geeft normaal gesproken geen problemen, maar bij extreme vervuiling kan schoonspuiten met zoet water onder hoge druk nodig zijn - neem contact op met Hempel.

Overschildertijden:
- Overeenkomstig specificatie, afhankelijk van de bestaande toestand van de scheepsromp,het vaarschema en de beoogde levensduur.
- Geen maximum overschildertijd, maar na langdurige blootstelling aan een vervuilde atmosfeer moeten verontreinigingen verwijderd worden door middel van (hoge druk) zoet water wassen.

Nota: HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC 86951 Uitsluitend voor professioneel gebruik.
Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op www.hempel.com. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL's ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:hempel olympic 86951 (voorheen combic) 20 ltr
Loading...