Hempel hempadur 15570 5 ltr

Epoxy primer ook voor lage temperaturen

Aanpasbare opties:

Adviesprijs € 184,21
€ 145,53
Excl. BTW: € 120,27
Voor 09:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden

 Voordelige prijzen gegarandeerd

Voor 16:00 uur besteld = Zelfde werkdag verzonden

Lage verzendkosten !

Bestel meer! Betaal minder!

Bijna alles op voorraad.

Dé verf expert sinds 1992

14 dagen retourrecht*

Hempel hempadur 15570 5 ltr

Hempel HEMPADUR 15570 is een twee-componenten epoxyverf met polyamide adduct verharder. Het verhardt tot een sterke laag met uitstekende roestwerende eigenschappen, bij temperaturen tot -10°C. De met ijzerglimmer-oxide (MIO) gepigmenteerde kwaliteit grijs 12430 is ook zeer geschikt om te worden toegepast onder vochtige omstandigheden, op klamme stalen oppervlakken, en mag worden toegepast op vochtige oppervlakken.

Toepassingsgebied:
- Als primer voor onderhoud en reparaties, als tussen- en/of toplaag in HEMPADUR-systemen in sterk corrosieve omgevingen.
- Als eindlaag waar een cosmetisch voorkomen minder van belang is.
- Als een epoxy-primer, tussen- en/of toplaag die verhardt bij lage temperaturen, in verfsystemen volgens specificatie.
- Zeer geschikt als (straal) primer in koolteer epoxy systemen.
- Kan als "mist coat" worden gebruikt op GALVOSIL.
- Segmenten: Protective, Marine
- Rendement 5,4 mtr/ltr voor voldoende laagdikte
- Overschilderbaar na 8 uur.

Technische informatie

Hempel HEMPADUR 15570 is een twee-componenten epoxyverf met polyamide adduct verharder. Het verhardt tot een sterke laag met uitstekende roestwerende eigenschappen, bij temperaturen tot -10°C. De met ijzerglimmer-oxide (MIO) gepigmenteerde kwaliteit roodgrijs 12430 is ook zeer geschikt om te worden toegepast onder vochtige omstandigheden, op klamme stalen oppervlakken, en mag worden toegepast op vochtige oppervlakken. De geel-grjze kwaliteit 21780 en de grijze kwaliteit 11320 bevat zink fosfaat.

Aanbevolen gebruik:
- Als primer voor onderhoud en reparaties, als tussen- en/of toplaag in HEMPADUR-systemen in sterk corrosieve omgevingen.
- Als eindlaag waar een cosmetisch voorkomen minder van belang is.
- Als een epoxy-primer, tussen- en/of toplaag die verhardt bij lage temperaturen, in verfsystemen volgens specificatie.
- Zeer geschikt als (straal) primer in epoxy systemen.
- Kan als "mist coat" worden gebruikt op GALVOSIL.

Belastingstemperatuur:
- Maximaal, alleen droge blootstelling: 140°C/284°F
- Blootstelling aan ballastwater.
- Bestand tegen de normale omgevingstemperaturen op zee (Vermijd langdurige blootstelling aan negatieven temperatuurgradiënten).
- Andere vloeistoffen: Neem contact op met HEMPEL.

Certificaten/Goedkeuringen:
- Voldoet aan European Fire Standard EN 13501-1; classificatie B-s1, d0.
- Goedgekeurd als brandvertragend materiaal wanneer gebruikt als onderdeel van een vooraf gedefinieerde verfsysteem.
- Wij verwijzen naar de “Declaration of Conformity” op www.Hempel.com voor verdere details.
- Voldoet aan EU Richtlijn 2004/42/EC:subcategory j. (zie OPMERKINGEN overzicht).

FYSISCHE GEGEVENS:
- Kleur nrs/Kleuren: donker-grijs, licht-grijs en rood.
- Uiterlijk: Mat
- Volume vast in %: 54 ± 1
- Theoretisch rendement: 5.4 m2/l [216.5 sq.ft./US gallon] - 100 micron/4 mils
- Vlampunt: 25 °C [77 °F]
- Soortgelijk gewicht: 1.4 kg/liter [11.6 lbs/US gallon]
- Stof-droog: 1 uur 20°C
- Volledig-droog: 5 uur 20°C
- Volledig uitgehard: 7 dag(en) 20°C
- VOS-gehalte: 414 g/l [3.4 lbs/US gallon]
- Houdbaarheid: 3 jaren voor BASE en 3 jaar (25 °C) voor CURING AGENT vanaf productiedatum.
De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:
- Versie, gemixt product: 15570
- Mengverhouding: BASIS 15579: VERHARDER 95570, 3 : 1 per volume
- Applicatie methode: Airless spuit / Luchtspuit / Kwast
- Verdunner (max.vol.): 08450 (5%) / 08450 (15%) / 08450 (5%)
- Verwerkingstijd: 2 uur 20°C
- Spuitopening: 0.019 - 0.021 "
- Spuitdruk: 175 bar [2537.5 psi] (Gegevens voor Airless spuiten zijn indicatief en aan aanpassingen onderhevig)
- Reiniging gereedschap: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
- Geadviseerde laagdikte, droog: 100 micron [4 mils] zie OPMERKINGEN overzicht
- Geadviseerde laagdikte, nat: 200 micron [8 mils]
- Overschildertijd, min: zie OPMERKINGEN overzicht
- Overschildertijd, max: zie OPMERKINGEN overzicht

Veiligheid:
- Voorzichtigheid is geboden.
- Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verfblikken, raadpleeg Hempel´s Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.

Voorbehandeling oppervlak:
Nieuw staal:
- Gritstralen tot Sa 2½ (ISO 8501-1:2007).
- Gebruik voor tijdelijke bescherming een geschikte shopprimer, indien nodig.
- Alle beschadigingen aan de shopprimer en verontreinigingen ten gevolge van opslag en montage dienen zorgvuldig te worden gereinigd voor de uiteindelijke verf wordt aangebracht.
- Gebruik voor reparatie en bijplekken: HEMPADUR
Andere metalen en lichte legeringen:
- Grondig ontvetten en (licht) aanstralen met grit om verontreinigingen te verwijderen en een goede hechting te waarborgen - oppervlakteprofiel afhankelijk van latere blootstelling.
Roestvast staal:
- (bijv. ballasttanks voor tankers voor chemicaliën) gritstralen tot een uniform, scherp, aaneengesloten profiel (Rugotest No. 3, BN9a, ISO Comparator Medium (G), Keane-Tator Comparator 2.0 G/S, overeenkomend met Rz minimaal 50 micron.
- Eventuele zouten, vet, olie etc. verwijderen voor met gritstralen wordt begonnen.
Onderhoud:
- Verwijder olie en vet etc. grondig met geschikt reinigingsmiddel.
- Verwijder zout en andere verontreinigingen met zoet water onder hoge druk.
- Reinig beschadigde gebieden grondig middels mechanische ontroesting tot St 3 (ISO 8501-1:2007) (kleine plekken) of middels gritstralen tot min. Sa 2, bij voorkeur tot Sa 2½ (ISO 8501-1:2007).
- De werking van de verf is beter naarmate het oppervlak beter is voorbehandeld.
- Als een alternatief voor droog grit stralen, water jetting tot een vlak, goed hechtende laag en/of tot staal.
- Na waterjetting moet een intacte laag verschijnen met een opgeruwd oppervlak.
- Bij waterjetting tot staal is de oppervlaktereinheid: Wa 2 -Wa 2½ (blootstelling aan de atmosfeer) / minimaal Wa 2½ (immersie) (ISO 8501-4:2006).
- Acceptabel niveau van vliegroest voor applicatie: maximaal M (blootstelling aan de atmosfeer) / M, bij voorkeur L (immersie) (ISO 8501-4:2006).
- Randen bijwerken tot deze vlak en gaaf zijn.
- Verwijder de resten.
- Werk kale plekken bij tot volledige laagdikte.
- Dit moet worden gedaan wanneer het geschilderde oppervlak vochtig en mogelijk nat is.
- In het geval van nat gritstralen kan een geschikte inhibitor worden gebruikt.
- Overtollig inhibitor, achtergebleven straalmiddelen en slijk moeten worden verwijderd met zoet water (onder hoge druk) voordat met overschilderen wordt begonnen.
- Reinigen met heet water wordt aanbevolen.
Opmerking 1:
- Over het algemeen worden inhibitors niet aanbevolen voor oppervlakken die tijdens gebruik worden ondergedompeld.
Opmerking 2:
- Vochtige oppervlakken: het water is niet gemakkelijk aantoonbaar, maar de temperatuur van het oppervlak is onder het dauwpunt.
- Natte oppervlakken: waterplassen en druppels zijn verwijderd, maar er is een waterlaag zichtbaar.
- Nat oppervlak: druppels of waterplassen zijn aanwezig.

APPLICATIE CONDITIES:
- Alleen toepassen wanneer aanbrengen en verharden kan geschieden bij temperaturen boven: -10°C/14°F.
- Bij temperaturen rond het vriespunt en lager moet men bedacht zijn op mogelijke ijsvorming op het oppervlak, daar dit de hechting belemmert.
- De temperatuur van de verf moet 15 °C of meer bedragen.
- Zorg in gesloten ruimtes voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.
- Als er meteen na applicatie water of druppels op het geschilderde oppervlak terechtkomen, kan het verkleuren.

VOORAFGAANDE LAAG:
- Geen, of volgens specificatie.
VOLGENDE LAAG:
- Geen, of volgens specificatie. Aanbevolen systemen zijn: HEMPADUR, HEMPATHANE, HEMPATEX

Opmerkingen:
VOC (Volume/Volume): - EU
Directive 2004/42/EC:
- Product: 1557012430
- Als geleverd: 414 g/l
- 15 vol. % thinning: 480 g/l
- Limiet fase II, 2010: 500 g/l
Voor VOS van andere kleuren, raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

Verwering/belastingstemperatuur:
- De natuurlijke neiging van epoxy verven om bij blootstelling aan de buitenomgeving te verkrijten en gevoeliger te worden voor mechanische schade en blootstelling aan chemicalien bij hogere temperaturen komt ook bij dit product tot uitdrukking.
Laagdiktes/verdunning:
- Kan, afhankelijk van doel en gebruiksomgeving, in een andere laagdikte dan aangegeven worden toegepast.
- Hierdoor wordt het rendement anders en kunnen de droogtijd en overschildertijd veranderen.
Gebruikelijke droge laagdikte:
- 50-125 micron/2-5 mils
Overschilderen:
- Overschildertijden met betrekking tot omstandigheden van latere blootstelling: Als de maximum overschildertijd wordt overschreden, moet het oppervlak worden opgeruwd om een goede hechting tussen de lagen te waarborgen.
- Na blootstelling in een vervuilde omgeving het oppervlak grondig reinigen door het schoon te spuiten met zoet water onder hoge druk en laten drogen voor met overschilderen wordt begonnen.

Een specificatie vervangt elke richtlijn betreffende overschildertijden aangegeven in de tabel:
Milieu:
Atmosferisch, medium:
Oppervlaktetemperatuur -10°C (14°F):
- HEMPADUR: Min. 36 uur, Max. Ext.
- HEMPATEX: Min. 18 uur, Max. 3 dagen
- HEMPATHANE: Min. 36 uur, Max. 90 dagen
Oppervlaktetemperatuur 0°C (32°F):
- HEMPADUR: Min. 18 uur, Max. Ext.
- HEMPATEX: Min. 9 uur, Max 36 uur
- HEMPATHANE: Min. 18 uur, Max. 45 dagen
Oppervlaktetemperatuur 20°C (68°F):
- HEMPADUR: Min. 4 uur, Max. Ext.
- HEMPATEX: Min. 2 uur, Max. 8 uur
- HEMPATHANE: Min. 4 uur, Max. 10 dagen
Milieu:
Onderdompeling:
Oppervlaktetemperatuur -10°C (14°F):
- HEMPADUR: Min. 3 dagen, Max. Ext.
Oppervlaktetemperatuur 0°C (32°F):
- HEMPADUR: Min. 1 1/2 dagen, Max. Ext.
Oppervlaktetemperatuur 20°C (68°F):
- HEMPADUR: Min. 8 uur, Max. Ext.
NR = Niet aanbevolen, Ext. = verlengd, m = minuut(en), h = uur(en), d = dag(en)

Nota: HEMPADUR 15570 Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Minder lezen Meer lezen

Gerelateerde producten

Dhz kwast rond mt 18
Speciale prijs € 3,05 € 2,52 Adviesprijs € 3,81
Platte dhz-kwast 40-3
Speciale prijs € 2,37 € 1,96 Adviesprijs € 2,96