Hempel Epoxy Filler 35253

SKU
MAHEMEPOXYFIL

twee componenten epoxy filler zonder oplosmiddelen.

HEMPEL'S EPOXY FILLER 35253 is een twee componenten epoxy filler zonder oplosmiddelen.
Speciaal geschikt voor het repareren van scheuren, spleten en kleine onvolkomenheden.

Aanbevolen gebruik:
Geschikt voor glasvezel versterkt kunststof, hardhout, staal en andere onbuigzame materialen.
Voor binnen- en buitengebruik boven en onder de waterlijn.

Eigenschappen:
1. Op oppervlakken die speciaal geschikt zijn voor gladde vulling.
2. Voor het vullen van pinholes in lasnaden, gaatjes in scheepsschroeven, kielen en dergelijke.
3. Reparatie van osmotische schade aan rompen van glasvezel.

FYSISCHE GEGEVENS:

Kleur nrs/Kleuren: 19810 / Licht grijs

Uiterlijk:Mat

Volume vast in %:100

Theoretisch rendement:1 m2/l [40.1 sq.ft./US gallon] - 1 mm /40 mils

Vlampunt: 70 °C [158 °F]

Soortgelijk gewicht:1.6 kg/liter [13.3 lbs/US gallon]

Handdroog:
8 uur 20°C
18 uur 10°C/50°F

Drogen om te schuren:
16 uur 20°C
36 uur 10°C/50°F

Volledig uitgehard:
5 dag(en) 20°C
12 dagen 10°C/50°F

VOS-gehalte:10 g/l [0.1 lbs/US gallon]

Houdbaarheid: 3 jaren 25°C/77°F

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Versie, gemixt product: 35253

Mengverhouding: BASIS 35259: VERHARDER 95250
1 : 1 per volume. Meng direct voor gebruik gelijke delen van elk van de twee componenten, totdat een
uniform mengsel is ontstaan. Vermijd luchtbellen in het mengsel.

Applicatie methode:  Spatel

Verdunner (max.vol.): Niet verdunnen

Verwerkingstijd:
1 uur 20°C
2 uur 10°C/50°F

Reiniging gereedschap: HEMPEL’S DEGREASER 99611 of HEMPEL’S THINNER 845 (No 5) 08451

Overschildertijd,min:
8 uur 20°C
18 uur 10°C/50°F

Overschildertijd, max:
24 uur 20°C
54 uur 10°C/50°F

Veiligheid:
Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verfblikken, raadpleeg Hempel´s Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.


Voorbehandeling oppervlak:

Preparaat: Zorg er altijd voor dat alle oppervlakken schoon, vetvrij en droog zijn. Reinig het oppervlak
met een geschikt reinigingsmiddel en schuur het oppervlak met droog schuurpapier.

Onbehandeld oppervlak: Schuur het oppervlak en verwijder al het stof. Behandel het oppervlak voor
met 1 of 2 lagen een gespecificeerde HEMPEL PRIMEREerder gecoat oppervlak: Schuur, reinig en
droog het oppervlak

PRODUCTAPPLICATIE:

Methode: Het product kan worden aangebracht tot een dikte van 5 mm op defecte, schone
oppervlakken die gerepareerd zijn met spotprimer. Het moet droog zijn voordat het wordt overgelakt
met 2 lagen gespecificeerde HEMPEL PRIMER. Gebruik een één component primer bij het
overschilderen met één component topcoat.

Maak het product glad wanneer het nog mogelijk is om vingerafdrukken te maken in de filler en het nog
plakkerig is. Toplaagafwerking mag niet direct op het product worden aangebracht

APPLICATIE CONDITIES :
Het oppervlak moet volledig schoon en droog zijn tijdens applicatie met een temperatuur boven het
dauwpunt om condensvorming te voorkomen. Het vochtgehalte in het hout mag niet hoger zijn dan 16%.
Niet aanbrengen in direct zonlicht. Zorg in gesloten ruimtes voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.

AANBEVOLEN REINIGINGSMIDDEL : HEMPEL’S PRE-CLEAN 67602

VOORAFGAANDE LAAG: HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 of HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201
VOLGENDE LAAG: HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 of HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201

Opmerkingen:
Overschildertijden:

HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
Min 4 uren 20°C en 8 uren 10°C
Max 30 dagen 20°C en 60 dagen 10°C

HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201:
Min 4 uren 20°C en 6 uren 10°C
Max 3 dagen 20°C en 6 dagen 10°C

Roeren: Voor gebruik goed roeren

Opslagcondities: Blootstelling aan lucht en temperatuurschommelingen moet worden vermeden. Vermijd direct zonlicht.
In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan bij de volgende temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.

Verharder:
Gevoelig voor vocht. Zelfs bij kleine hoeveelheden water in de gemengde verf neemt de verwerkingstijd
af en ontstaan er defecten in de verflaag. Blikken verharder voorzichtig openen vanwege het gevaar
van overdruk. Sluit de blikken waar gemengd product in zit niet af. Bewaren op een koele plaats.

Overschilderen:
Als de maximale overschildertijd is overschreden, reinigen met schoon water en laten drogen. Schuur
het oppervlak licht en verwijder al het stof voorafgaand aan het overschilderen.
Als het oppervlak vervuild is door oliën en verontreinigende stoffen, moeten deze grondig worden
verwijderd met een geschikt reinigingsmiddel. Afspoelen met schoon water en laten drogen. Schuur het
oppervlak licht en verwijder al het stof voorafgaand aan het overschilderen.

Loading...