Sikkens Alpha Primer SF

SKU
MAALPRIM

Watergedragen, dekkende hechtprimer.

Sikkens Alpha Primer SF is een hechtprimer voor binnen en buiten, op water basis en is op kleur te mengen (alleen lichte kleuren). Geschikt voor het voorbehandelen van ondergronden die afgewerkt moeten worden met muurverf. Ondergronden die licht zuigend zijn één keer behandelen met Alpha Primer SF en daarna kunt u het afwerken met één of twee lagen Alpha siloxaan- of dispersiemuurverf.

Door het gebruik van Alpha Primer SF krijgt u een goede hechting en dekkracht. Geschikt als grondlaag op o.a. de volgende steenachtige ondergronden: metsel- en schuurwerk, beton, pleisterwerk en gipskartonplaten. Doordat het product geurarm is zijn de ruimten waar het in verwerkt wordt meteen weer te gebruiken.

Kenmerken:
- Oplosmiddelarm.
- Leverbaar in 5 en 10 ltr verpakking.
- Uitstekende hechting op onbehandelde ondergronden
- Overschilderbaar met alle dispersie- en siloxaangemodificeerde muurverven.
- Zeer gemakkelijk te verwerken.
- Dekkende grondlaag.
- Waterdampdoorlatend.
Basis: watergedragen
Glansgraad: Mat.
Verpakking: 5 ltr en 10 ltr.
Kleuren: Wit en de lichte kleuren uit het Sikkens 5051 Color Concept. Sikkens Kleurselectie Witten.
Rendement: 10 m²/ltr
Droging: Stofdroog na: ca. 1 h. en overschilderbaar na: 5 h.
Verdunning: Product is gereed voor gebruik.

Sikkens Alpha Primer SF is een watergedragen, dekkende, op kleur te maken hechtprimer voor binnen en buiten op basis van acrylaat-copolymeerdispersie.

Algemeen:
Belangrijkste eigenschappen:
- Dekkende grondlaag.
- Uitstekende hechting op onbehandelde ondergronden.
- Overschilderbaar met alle dispersie- en siloxaangemodificeerde muurverven.
- Geurarm; ruimten zijn na het schilderen direct te gebruiken.
- Oplosmiddelarm.
- Zeer gemakkelijk te verwerken.
- Leverbaar in wit en lichte kleuren.
- Leverbaar in 5 en 10 ltr verpakking.
- Waterdampdoorlatend.

Toepassing:
- Het voorbehandelen van met muurverf af te werken onbehandelde ondergronden, teneinde een goede hechting en dekkracht te verkrijgen.
- Grondlaag voor steenachtige ondergronden zoals beton, pleisterwerk, gipskartonplaten, metsel- en schuurwerk.

Verwerkingsgegevens:
Verwerkingscondities:
- Omgevings-, ondergrond- en verftemperatuur: 5-30°C.
- Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden:
- Met kwast, plafondborstel, rolborstel en luchtspuit.
- Kwast: Bij voorkeur Meesterhand Premium kwast (synthetisch).
- Rolborstel: Bij voorkeur Meesterhand muurverfroller (glad werk) en Meesterhand muurverfroller, poolhoogte 8 mm (grove ondergrond).
Verwerkingsgegevens:
Kwast, plafondborstel, rolborstel en luchtspuit:
- Type verdunning: water.
Luchtspuit:
- Type verdunning: water.
- Hoeveelheid verdunning: max. 10%.
- Spuitdruk: 2-5 bar.
- Spuitopening: 1,8-2,2 mm.
- Reiniging gereedschap: Met water.
Theoretisch rendement:
- Ca. 10 m2/ltr per laag op een gladde ondergrond.
- Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.
- Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.

Veiligheidsinformatie:
- Vlampunt: > 100°C.
- Wettelijke voorschriften: De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad:
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

Eigenschappen:
- Glansgraad: Mat.
- Structuur: Fijn gestructureerd.
- Afleveringsviscositeit: 120-130 KU.
- Dichtheid: 1,44 kg/dm3.
- Vaste stofgehalte: 52-65 gew.% = 37-45 vol.%.
Droging bij 20°C/ 65% RV:
- Stofdroog na: ca. 1 h.
- Overschilderbaar na: 5 h.
Dekvermogen:
- Goed; bij binnentoepassing kan in de meeste gevallen in één laag een dekkende laag worden verkregen die vervolgens met één laag muurverf is af te werken.
Alkalivastheid:
- Alpha Primer SF is onverzeepbaar.
Overschilderbaarheid:
- Goed overschilderbaar met dispersie- en siloxaan-gemodificeerde verven.
Buitenduurzaamheid:
- Alpha Primer SF kan uitstekend buiten worden toegepast.

Verdere informatie:
- Verpakking: 5 en 10 ltr
Houdbaarheid:
- In onaangebroken verpakking is het materiaal 12 maanden houdbaar.
- Vorstvrij bewaren.
Kleurassortiment:
- Wit en lichte kleuren.
- Aan Alpha Primer SF mag 5% pigmentpasta worden toegevoegd.
- Er moet rekening mee worden gehouden dat sommige kleuren van Alpha Primer SF minder nauwkeurig op kleur zijn ingesteld om een maximale dekkracht te verkrijgen.
- De kleur kan dan afwijken van het kleurstaal.

Breeam:
Product voldoet aan BREEAM HEA 9:
- Wettelijke norm (g/l): Cat A/g WB: 30 g/l
- VOC van Alpha Primer SF gemeten volgens ISO 11890-2: 2006: Cat A/g WB: 16 g/ltr

Systemen:
Voorbehandeling van onbehandelde ondergronden:
- De ondergrond ontdoen van vuil, vet, stof e.d.
Beton:
- De op het beton aanwezige (poederende) slijmhuid volledig verwijderen door afborstelen.
Baksteen:
- Eventuele zoutuitslag droog afborstelen.
Hardboard:
- Eventuele hechtingsbelemmerende stoffen verwijderen door ontvetten en/of schuren.
Gipsgebonden ondergronden:
- Een gipsgebonden ondergrond dient afgebonden, samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn.
Sterk poederende ondergronden:
- Alpha Primer SF is niet geschikt voor het fixeren van sterk poederende ondergronden.
- Deze ondergronden borstelen en vervolgens impregneren met Alpha Fix
Alpha Fix zodanig aanbrengen dat geen glanzend laagje ontstaat; in sommige gevallen kan dit worden bereikt door te verdunnen met terpentine.
Zeer sterk zuigende ondergronden:
- Niet voorbehandelen met Alpha Primer SF, maar voorstrijken met Alpha Aquafix.

Opmerking:

- Alpha Primer SF niet toepassen in combinatie met Alphatex Satin SF.


Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA  Sassenheim, Nederland.
Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.

Loading...