sika primer 215 0,25 ltr

Voor 08:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden.
Aanbiedingsprijs € 28,56 € 23,60 Normale Prijs € 31,73
SKU
629830
hechtlaag voor kunststoffen en diverse poreuze ondergronden

Sika® Primer-215 is een primer voor poreuze ondergronden en kunststof. Sika® Primer-215 is een trans-parante lichtgele laagviskeuze vloeistof die droogt door reactie met luchtvochtigheid. De primer wordt gebruikt bij de voorbehan-deling van verschillende kunst-stoffen, hout en andere poreuze materialen die gelijmd worden met Sikaflex® producten. Sika® Primer-215 wordt geprodu-ceerd volgens ISO 9001/14001 kwaliteitsborgingssysteem en in het kader van ‘responsible care’.

Toepassingsgebieden:
- Sika® Primer-215 is als voorbehan-delingsmiddel geschikt voor de volgende ondergronden: kunststoffen zoals polyester (GRP), epoxy-harsen, PVC, ABS en hout.
- Vanwege de diversiteit in che-mische samenstellingen bij kunststoffen moeten altijd vooraf tests worden uitgevoerd.
- Vraag de fabrikant om advies voordat u de primer gebruikt op kunststoffen die gevoelig zijn voor spannings-corrosie, zoals acryl en polycarbo-naten.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.
- Voer vooraf altijd tests uit met de gangbare ondergronden en onder plaatselijke omstandigheden voor het vaststellen van de compatibiliteit van de lijm met het materiaal.

Technische productgegevens:
- Chemische basis: Oplosmiddelhoudende hechtverbeteraar
- Kleur: Transparant, geelachtig
- Soortelijke massa (CQP1 006-3 / ISO 2811-1): Circa 1,0 kg/liter
- Vlampunt (CQP 007-1 / ISO 13736): -4°C
- Vastestofgehalte: Circa 34%
- Verwerkingstemperatuur: 5°C - 40°C
- Aanbrengmethode: Kwast of vilt/foam hulpstuk
- Verbruik al naar gelang ondergrond porositeit: Circa 50-150 g/m2
- Droogtijd 2/3) ≥ 15°C: 30 minuten
- Droogtijd 2/3) < 15°C: 60 minuten
- Droogtijd 2/3) Maximaal: 24 uur
- Opslag: Afgesloten, op koele en droge plaats , ≤ 25°C
- Houdbaarheid: 12 maanden

1) CSQP = Corporate Sika Quality Procedure
2) 23°C / 50% rel. luchtv.
3) In bijzondere toepassingen kunnen temperatuur en droogtijd afwijken

Aanbrengmethode:
- Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van alle sporen van vet, olie en stof zijn.
- Hechting kan worden verbeterd een voorbehandeling, zoals opruwen, reinigen en aktiveren.
- Reinig het hechtvlak met Sika® Aktivator-205 en laat het drogen.
- Breng een dunne, maar dekkende laag Sika® Primer-215 aan met een kwast of een vilt/foam hulpstukje.
- De primer in één keer aanbrengen.
- Let erop dat de laag in een keer voldoende dekkend is.
- Ideale aanbrengtemperatuur ligt tussen 15°C en 25°C.
- Het verbruik is afhankelijk van de aard van de ondergrond.
- Sluit de verpakking zorgvuldig direct na elk gebruik.

Belangrijke opmerking:
- Sika® Primer-215 is een door vocht reactief systeem.
- Om product kwaliteit te garanderen is het van belang om de fles met het kunststof binnendopje telkens te sluiten en na dat het oppervlak compleet geprimed is, ook de kunststof buitendop op de fles te schroeven.
- Product na 1 maanden afvoeren indien geopend en regelmatig gebruikt of na 2 maanden bij incidenteel gebruik.
- Geleiachtige of niet homogene primer niet meer gebruiken.
- Meng Sika® Primer-215 nooit met andere producten.

Aanvullende informatie:
Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:
- Veiligheidsinformatiebladen
- Sika voorbehandelingstabel

Basiswaarden:
- Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn geba-seerd op laboratoriumtests.
- In de praktijk kunnen gemeten waarden afwijken ten gevolge van factoren waarop Sika geen invloed kan uitoefenen.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie:
- Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar Veiligheidsinformatiebladen die gegevens bevatten over fysieke, toxicologische, milieu- en veiligheidsaspecten.

Wettelijke bepalingen:
De informatie, en met name de aan-bevelingen met betrekking tot de toe-passing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige ken-nis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aanspra-kelijkheid voortvloeiend uit enige juridi-sche relatie, op basis van deze infor-matie, of uit enige schriftelijke aanbeve-lingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:sika primer 215 0,25 ltr
Loading...