sika primer 210 0,25 ltr

Voor 08:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden.
Aanbiedingsprijs € 24,82 € 20,51 Normale Prijs € 27,58
SKU
629825
Sika Primer-210 is een laag viskeuze vloeibare primer voor de voorbehandeling van aluminium, gegalvaniseerd plaatstaal en enkele kunststoffen die met Sikaflex producten worden gelijmd of afgedicht

Sika® Primer-210 is een primer met een goede allround kwaliteit. Sika® Primer-210 is een laagviskeuze vloeibare primer om de hechting van Sikaflex® producten op verschillende ondergronden te verbeteren.
Sika® Primer-210 wordt geprodu-ceerd volgens ISO 9001/ 14001 kwaliteitswaarborgingssysteem en in het kader van ‘responsible care’.

Toepassingsgebieden:
- Sika® Primer-210 verbetert de hechting van Sikaflex® lijmen op veel soorten metalen, zoals aluminium en gegalvaniseerd staal, kunststoffen en met verfprimer behandelde ondergronden.
- Deze primer is ook geschikt om de hechting van Sikasil® lijmen en kitten en poreuze ondergronden te verbeteren.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.
- Voer vooraf altijd testen uit met de gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandigheden voor het vaststellen van de compatibiliteit van de lijm en het materiaal.

Technische productgegevens:
- Chemische basis: Oplosmiddel houdende hechtverbeteraar
- Kleur (CSQP1) 001-1): Transparant met een lichtgeelachtige tint
- Soortelijke massa (CSQP 006-3 / ISO 2811-1): Circa 1,0 kg/liter
- Vlampunt (CSQP 007-1 / ISO 13736): -4 °C
- Vastestofgehalte: Circa 34%
- Verwerkingstemperatuur: 5°C - 40°C
- Aanbrengmethode: Kwast , vilt of foam dispenser
- Verbruik: Circa 50-150 ml/m2 afhankelijk van poreusheid van de ondergrond
- Droogtijd 2/3) ≥ 15°C: 10 minuten
- Droogtijd 2/3) < 15°C: 30 minuten
- Droogtijd 2/3) maximaal: 24 uur
- Opslag: Afgesloten, op koele en droge plaats ≤ 25°C
- Houdbaarheid: 9 maanden

1) CQP = Corporate Quality Procedure
2) 23°C / 50% rel. luchtv.
3) In bijzondere toepassingen kunnen temperatuur en droogtijd afwijken

Aanbrengmethode:
- Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van alle sporen van vet, olie en stof zijn.
- Reinig niet-poreuze hechtvlakken met Sika® Aktivator-205 en laat het drogen.
- Voor toepassingen met Sikasil® producten op niet poreuze ondergronden is vooraf reinigen met Sika Cleaner-P ook mogelijk (wipe on/wipe off).
- Breng een dunne, maar dekkende laag aan met een kwast, vilten of foam dispenser en maar één keer aanbrengen.
- Let erop dat de laag in een keer dekkend is.
- Sika® Primer-210 vertoont, tot 3 dagen na aanbrengen, thermo-plastisch gedrag.
- De ideale verwerkings-en ondergrondtemperatuur ligt tussen 15°C en 25°C.
- Verbruik en verwerkingsmethode is afhankelijk van de aard van de ondergrond en het productieproces.
- Sluit de verpakking zorgvuldig direct na gebruik.

Belangrijke opmerking:
- Sika® Primer-210 is een door vocht reactief systeem.
- Om product kwaliteit te garanderen is het van belang om de fles met het kunststof binnendopje telkens te sluiten en na dat het oppervlak compleet geprimed is, ook de kunststof buitendop op de fles te schroeven.
- Product na 1 maanden afvoeren indien geopend en regelmatig gebruikt of na 2 maanden bij incidenteel gebruik.
- Geleiachtige of niet homogene primer niet meer gebruiken.
- Meng Sika® Primer-210 nooit met andere producten.

Aanvullende informatie:
Werkinstructies kunnen voor gedefinieerde toepassingen aanvullende informatie geven over de verwerking van dit product.
Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:
- Veiligheidsinformatiebladen
- Sika primertabel

Basiswaarden:
- Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtests.
- In de praktijk kunnen gemeten waarden afwijken ten gevolge van factoren waarop Sika geen invloed kan uitoefenen.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie:
- Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar Veiligheidsinformatiebladen die gegevens bevatten over fysieke, toxicologische, milieu- en veiligheidsaspecten.

Wettelijke bepalingen:
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sikaproducten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:sika primer 210 0,25 ltr
Loading...