sika primer 204 N 0,25 ltr

Voor 08:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden.
Aanbiedingsprijs € 36,82 € 30,43 Normale Prijs € 40,91
SKU
629811
primer voor metalen

Sika® Primer-204 N is een voorbehandelingsmiddel voor metalen oppervlakken. Sika® Primer 204 N is een door vochtigheid uithardende vloeibare primer voor de voorbehandeling van metalen hechtvlakken, speciaal voor het lijmen en afdichten met Sikaflex®-producten. Sika® Primer-204 N wordt ge-produceerd volgens het kwaliteits-borgingssysteem ISO 9001 en milieuzorgsysteem ISO 14001 en wordt ook duurzaam geproduceerd in het kader van ‘responsible care’.

Toepassingsgebieden:
- Sika® Primer-204 N wordt gebruikt voor de verbetering van de hechting bij lijmtoepassingen met Sikaflex®-producten op metalen zoals staal, RVS, gegalvaniseerd staal, aluminium en geanodiseerd aluminium.
- Sika® Primer-204 N is geen roestwerende verf.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren profes-sionals.
- Voer vooraf altijd tests uit met de gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandig-heden voor het vaststellen van de hechting en materiaal compatibiliteit.

Technische productgegevens:
- Chemische basis: Gepigmenteerde oplosmiddelhoudende hechtverbeteraar
- Kleur (CQP1) 001-1): geel
- Soortelijke massa (CQP 006-3 / ISO 2811-1): Circa 1,0 kg/liter
- Vlampunt (CQP 007-1 / ISO 13736): -4°C
- Vastestofgehalte: Ca. 36%
- Verwerkingstemperatuur3): +5°C tot + 40°C
- Aanbrengmethode: Kwast, vilt of schuim kussentje
- Verbruik, afhankelijk van ondergrond poreusheid: Circa 50-150 ml/m2
- Droogtijd2/3) minimaal: 30 minuten
- Droogtijd2/3) maximaal: 24 uur
- Opslag: droge bij ≤ 25°C, afgeschermd van zonlicht
- Houdbaarheid: 9 maanden

1) CQP = Corporate Sika Quality Procedure
2) 23°C / 50% rel. luchtv.
3) In bijzondere toepassingen kunnen temperatuur en droogtijd afwijken.

Aanbrengmethode:
- De oppervlakken moet schoon, droog en vrij van alle sporen van vet, olie en stof zijn.
- Hechting op het substraat kan mogelijk worden verbeterd door vooraf te schuren met een schuurpad very fine.
- Reinig het hechtvlak met Sika® Cleaner 205 en laat het drogen.
Toepassen:
- Het blik met Sika® Primer-204 N net zolang schudden totdat het mengkogeltje hoorbaar vrij door het blik ratelt.
- Daarna nog een minuut blijven schudden.
- Vervolgens een dunne, maar dekkende laag aanbrengen met een kwast of een viltkussentje.
- De ideale toepassingstemperatuur ligt tussen 15 en 25°C.
- Breng het eenmalig en dekkend aan.
- Hersluit de verpakking zorgvuldig en direct na elk gebruik.

Belangrijke opmerking:
- Sika® Primer-204 N is een door vocht reactief systeem.
- Om product kwaliteit te garanderen is het van belang om de fles met het kunststof binnendopje telkens te sluiten en na dat het oppervlak compleet geprimed is, ook de kunststof buitendop op de fles te schroeven gebruik te sluiten.
- Geleiachtige of niet homogene primer niet meer gebruiken.
- Meng Sika® Primer-204 N nooit met andere producten.

Aanvullende informatie:
Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:
- Veiligheidsinformatieblad
- Sika voorbehandelingstabel voor 1 C polyurethaan

Basiswaarden:
- Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn geba-seerd op laboratoriumtests.
- In de praktijk kunnen gemeten waarden afwijken ten gevolge van factoren waarop Sika geen invloed kan uitoefenen.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie:
- Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar Veiligheidsinformatiebladen die gegevens bevatten over fysieke, toxicologische, milieu- en veiligheidsaspecten.

Opmerking:
De informatie, en met name de aan-bevelingen met betrekking tot de toe-passing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige ken-nis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:sika primer 204 N 0,25 ltr
Loading...