sika aktivator 205 0,25 ltr

Voor 08:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden.
Aanbiedingsprijs € 19,23 € 15,89 Normale Prijs € 21,37
SKU
629804
1-component alcohol-houdende reinigingsvloeistof waarmee de hechtvlakken voor het lijmen en afdichten met Sika® producten kunnen worden gereinigd en geactiveerd.

Sika® Aktivator -205 is een voorbehandelingsmiddel voor niet poreuze ondergronden. Sika® Aktivator 205 is een 1-component alcohol-houdende reinigingsvloeistof waarmee de hechtvlakken voor het lijmen en afdichten met Sika® producten kunnen worden gereinigd en geactiveerd.

Eigenschappen/Voordelen:
- Verbetert de lijmverbinding
- Economisch
- Sneldrogend
- Makkelijk verwerkbaar

Toepassingsgebieden:
- Sika® Aktivator-205 toepassen op geglazuurd keramiek, metaal, alsmede vele lakken en kunststoffen.
- Raadpleeg de Sika Voorbehandelingstabel Afdichting & Verlijming of Technical Service van Sika Nederland B.V.

Productgegevens:
- Vorm: Uiterlijk/kleur Vloeibaar, transparant/kleurloos
- Verpakking: Fles à 30 ml, Fles à 250 ml, Fles à 1000 ml
Opslag:
- Opslagcondities/houdbaarheid: In originele verpakking droog opgeslagen tussen +10°C en +25°C circa 12 maanden na productiedatum.
- Technische gegevens: Basis Alkyl-titanaat in alcoholoplossing
- Soortelijk gewicht: Circa 0,8 kg/ltr
- Afluchttijd: Min. 10 minuten, max. 2 uur
- Vlampunt: +14°C
- Verwerkingstemperatuur: Min. +5°C, max +35°C

Systeeminformatie:
Systeemopbouw:
- Verbruik Circa 30-60 ml/m² afhankelijk van de ondergrond.
- Ondergrond De ondergrond dient schoon, vrij van losse delen en droog te zijn.

Verwerkingsinstructies:
Aanbrengen/gereedschap:
- Sika® Aktivator-205 wordt gebruiksklaar geleverd.
- Een schone doek of viltdoek, voorzien van Sika® Aktivator-205.
- Hiermee het lijmoppervlak zeer dun inwrijven, regelmatig de doek of viltdoek vervangen.
- Alleen de verlijmingsoppervlakken behandelen.
- Materiaal op zichtvlakken met een schone doek of tissues voorzichtig opdeppen.
- Sika® Aktivator-205 niet op zuigende, poreuze oppervlakken gebruiken.

Opmerkingen:
- Bij langdurige blootstelling aan de lucht wordt de geopende verpakking Sika® Aktivator-205 inactief.
- Dit melkachtige, troebele product mag niet meer gebruikt worden.
- Sika® Aktivator-205 binnen een maand na openen van de verpakking gebruiken.
- Sika® Aktivator-205 bevat isopropanol dat op verse lakken een dof oppervlak kan veroorzaken.
- Alleen de lijmvlakken behandelen. Vooraf testen is noodzakelijk.
- Afluchttijd kan variëren door klimatologische omstandigheden

Waarde basis:
- Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten.
- Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

Gezondheids- en veiligheidsinformatie:
Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

Wettelijke kennisgeving:
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:sika aktivator 205 0,25 ltr
Loading...