seajet 017 epoxy bonding primer voor legeringen (wit) 2,5 ltr

Voor 16:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden.
Aanbiedingsprijs € 78,80 € 65,12 Normale Prijs € 87,54
SKU
675062
Eerste grondlaag voor aluminium, legeringen en brons.

Seajet 017 Epoxy Bonding Primer voor legeringen is een Epoxy primer voor Aluminium, Aluminium legeringen, lood en brons.

Kenmerken:
- Zorgt voor perfecte hechting op aluminium en legeringen en kan gebruikt worden met andere hechtprimers.
- Kan zowel boven- als onderwater gebruikt worden.

Type:
- Epoxy Primer

Aanbevolen gebruik:
- Primer voor aluminium, aluminium legeringen, lood en brons.

Oppervlakte behandeling:
- Verwijder al het vuil van het oppervlak dat geverfd moet worden.
- Zorg ervoor dat het oppervlak droog is en dat er geen olie of ander vuil op het oppervlak aanwezig is.
- U kunt het oppervlak indien nodig ontvetten.
- Schuur aluminium oppervlakken met P80-120 schuurpapier.
Voor brons:
- Schuur het oppervlak met (nat) schuurpapier P80 of met Scotch Bride HPCSU-P.
- Breng na het schoonmaken en ontvetten een laag SEAJET 017 aan.

Fysische Data (Mix):
- Kleur: Helder wit
- Vlampunt: 29°C
- Vaste stofgehalte %: 47 ±2 (ISO : 3233 (1998))
- VOS (Theoretisch): 496 g/l.

Applicatiegegevens:
- Mengverhouding: Base: 71, Hardener: 29 (op volume).
- Thinner: SEAJET THINNER E
- Applicatie Data: Airless spray, kwast, roller*
Voeg de verharder aan de base toe onder roeren. Goed roeren voor gebruik.
- Min.Temperatuur: 5 °C
- Max.met zichzelf. vochtigheid: 85% R.H.

Spuit details:
- Tip No.: Graco 517, 413
- Druk: 6.9 - 10.3 MPa
- Verdunning: 0 - 20% (op volume)

Laagdikte en verbruik:
- Laagdikte, nat: Min. 53 μm, Max. 74 μm
- Laagdikte, droog: Min. 25 μm, Max. 35 μm
- Verbruik (theoretisch): Min. 18,8 m²/l, Max. 12,4 m²/l

Voorgaande coatings: -
Vervolg coatings:
- SEAJET 117 of SEAJET 118 Epoxy Primer, SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER, PELLER CLEAN, SEAJET SPEED FINISH etc.

Verpakking:
- Twee-componenten product.

Notes:
*Laagdikte en verbruik zijn afhankelijk van de applicatiemethode.

Deklaag gegevens:
Temperatuur -5°C:
- Droog tijd (bij DFT 50 µ): -
- Overschilderbaarheid (bij DFT 50 µ): -
- Inductie tijd: -
- Pot life: -
- Droog voor tewaterlating: -
- Opmerking:-
Temperatuur 0°C:
- Droog tijd (bij DFT 50 µ): -
- Overschilderbaarheid (bij DFT 50 µ): -
- Inductie tijd: -
- Pot life: -
- Droog voor tewaterlating: -
- Opmerking:-
Temperatuur 5°C:
- Droog tijd (bij DFT 50 µ): Opp.droog: 1 uur Hard droog 12 uren
- Overschilderbaarheid (bij DFT 50 µ): Min. 16 uren, Max. met zichzelf.: 7 dagen
- Inductie tijd: 30 min.
- Pot life: 24 uren
- Droog voor tewaterlating: -
- Opmerking: -
Temperatuur 10°C:
- Droog tijd (bij DFT 50 µ): Opp.droog: 45 min. Hard droog 8 uren
- Overschilderbaarheid (bij DFT 50 µ): Min. 12 uren, Max. met zichzelf.: 7 dagen
- Inductie tijd: 30 min
- Pot life: 20 uren
- Droog voor tewaterlating: -
- Opmerking: -
Temperatuur 20°C:
- Droog tijd (bij DFT 50 µ): Opp.droog: 30 min. Hard droog 6 uren
- Overschilderbaarheid (bij DFT 50 µ): Min. 6 uren, Max. met zichzelf.: 7 dagen
- Inductie tijd: 15 min.
- Pot life: 18 uren
- Droog voor tewaterlating: -
- Opmerking: -
Temperatuur 30°C:
- Droog tijd (bij DFT 50 µ): Opp.droog: 20 min. Hard droog 4 uren
- Overschilderbaarheid (bij DFT 50 µ): Min. 5 uren, Max. met zichzelf.: 7 dagen
- Inductie tijd: -
- Pot life: 12 uren
- Droog voor tewaterlating: -
- Opmerking: -
Opmerking: Droogtijden en overschilderbaarheidsintervallen nemen toe met toenemende laagdikte. Controleer altijd of de aangebrachte verf volledig droog is alvorens over te schilderen.

Veiligheids informatie:
- Indien Veiligheidsgegevens gewenst zijn dan kan een Veiligheidsblad verkregen worden bij Chugoku Paints B.V.

Het Persoonlijk Beschermings Advies staat vermeld in het Veiligheidsblad, welke op verzoek verkregen kan worden. De minimale veiligheidsvoorschriften voor het werken met deze verf staan hieronder vermeld.
a. Neem notitie van de veiligheidsaanbevelingen op de verpakking.
b. Draag zorg voor voldoende ventilatie.
c. Vermijd huidcontact en inhalatie van spuitnevel.
d. Na aanraking met de huid, grondig wassen met lauw warm water en zeep of een ander geschikt reinigingsmiddel. Bij aanraking met de ogen, 10 - 15 minuten spoelen en vervolgens een arts raadplegen.
e. Aangezien het product ontvlambare bestanddelen bevat, verwijderd houden van vonken of open vuur. Er mag niet gerookt worden.

Definities:
Toleranties: De gegevens die in dit Technisch blad verstrekt zijn, zijn onderhevig aan produktievariaties.
Verbruik: Het (theoretisch) verbruik kan variëren door een verschil in applicatie omstandigheden, weersinvloeden, enz.
Vaste stofgehalte: De in dit Technisch blad weergegeven vaste stofgehaltes zijn bepaald volgens de specifieke gegeven van onze Chugoku Standaard Methode, overeenkomstig met de ASTM D2697 Methode.
Overschilderbaarheid: De gegeven intervallen zijn gebaseerd op de in dit Technisch blad aangegeven omstandigheden.
Hard droog: De periode die nodig is voordat er over het produkt gelopen kan worden zonder het te beschadigen. De periode voordat mechanische belasting mogelijk is, is
V.O.S.: Theoretische hoeveelheid Vluchtige Organische Stoffen in g/l.

Disclaimer:
Op alle juridische relaties van Chugoku Paints B.V. zijn de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Chugoku Paints B.V. van toepassing, zoals laatstelijk gedeponeerd bij de arrondischementsrechtbank te Rotterdam en die op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Chugoku Paints B.V. wijst de toepassing van alle door haar contractpartijen gehanteerde algemene voorwaarden expliciet van de hand. Exclusieve jurisdictie: bevoegde rechter te Rotterdam. De Inspecteur verplicht zich naar beste vermogen assistentie te verlenen tijdens het aanbrengen van de door Chugoku geleverde producten, door het geven van advies uitsluitend in verband met het aanbrengen ter plaatse. De Inspecteur verplicht zich het project op consciëntieuze wijze uit te voeren, maar Chugoku noch de Inspecteur aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid indien het project niet de verwachte resultaten oplevert.
Onder alle omstandigheden blijft de Koper verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Door de Inspecteur gegeven advies of verleende assistentie is onderworpen aan die (eind)verantwoordelijkheid van de koper, en bovendien aan de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Chugoku Paints B.V. Zelfs wanneer schade of vertragingen zijn veroorzaakt door tekortkomingen of nalatigheid van de zijde van Chugoku en/of de Inspecteur, leiden deze niet tot enige aansprakelijkheid, op welke manier dan ook, van Chugoku of de Inspecteur. De aansprakelijkheid van zowel Chugoku als de Inspecteur voor eventuele gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Bepaalde producten zijn speciaal aangepast om te kunnen voldoen aan specifieke Europese eisen met het oog op Europese, nationale en lokale wet- en regelgeving of met het oog op specifieke Europese gebruikseisen. Als gevolg daarvan kunnen bepaalde fysieke eigenschappen in een technisch informatieblad afwijken van die welke zijn vermeld in het oorspronkelijke Japanse technische informatieblad.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:seajet 017 epoxy bonding primer voor legeringen (wit) 2,5 ltr
Loading...