eurom werkplaats straalkachel

Voor 16:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden.
€ 72,52 € 59,93
SKU
002776
elektrische werkplaats straalkachel
Elektrische werkplaats straalkachel (warmte lamp). Deze kachel mag u beslist niet afdekken!
Technische gegevens: - Type: Industrial heating lamp - Aansluitspanning: 220-240 / 50 Volt/Hz - Max. vermogen: 800 Watt - Instelmogelijkheden: 0 – 400 - 800 Watt - Isolatieklasse: IP24 - Afmetingen: 27 x 23 x 33 cm - Gewicht: 2 kg Algemene veiligheidsvoorschriften: 1. Lees voor gebruik dit instructieboekje zorgvuldig en geheel door. 2. Controleer voor gebruik uw nieuwe kachel (incl. kabel en stekker) op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigde kachel niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging. 3. Deze kachel is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van werkruimtes als werkplaatsen, garageboxen, opslagruimtes enz. Gebruik het apparaat alleen voor dat doel. 4. Deze kachel is niet geschikt voor gebruik in natte of vochtige ruimtes als badkamers, wasruimtes enz. Plaats deze niet in de nabijheid van een kraan, badkuip, douche, zwembad, fonteintje, o.i.d. Zorg ervoor dat de kachel nooit in water kan vallen en voorkom dat water de kachel binnendringt. Mocht de kachel tóch ooit in water vallen, neem dan eerst de stekker uit het stopcontact! Gebruik geen natte kachel, maar biedt deze eerst ter reparatie aan. Dompel kachel, snoer of stekker nooit in water of andere vloeistof en raak de kachel nooit met natte handen aan. 5. Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het apparaat, dienen overeen te komen met die van het te gebruiken stopcontact. De elektrische installatie dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar (max. 30 mAmp.). Sluit de kachel uitsluitend aan op een geaard stopcontact! 6. Rol de elektrokabel volledig af voor u de stekker in het stopcontact steekt, en zorg ervoor dat hij nergens met de kachel in contact komt of anderszins heet kan worden. Leid de kabel niet onder tapijt door, bedek hem niet met matten, lopertjes o.i.d. en houd de kabel buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op getrapt wordt en er geen meubels op worden gezet. Leid de kabel niet om scherpe hoeken en wind hem na gebruik niet te strak op! 7. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken. Is het gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk, zorg dan voor een onbeschadigd, goedgekeurd drieaderig verlengsnoer met een minimale doorsnee van 1,5 mm², geschikt voor minimaal 1000 Watt. Rol het snoer altijd geheel af om oververhitting te voorkomen! 8. Gebruik de kachel niet buitenshuis en niet in ruimtes, kleiner dan 9 m². Pas op! De kachel heeft geen thermostaat. Voorkom dat niet-mobiele personen met een brandende kachel in een te kleine ruimte zitten! 9. Een kachel bevat inwendig hete en/of gloeiende en vonkende delen. Gebruik hem dus niet in een omgeving waar brandstoffen, verf, ontbrandbare vloeistoffen en/of gassen enz. worden bewaard. 10. Plaats de kachel niet vlakbij- onder- of gericht op een stopcontact en niet in de buurt van open vuur of warmtebronnen. 11. Gebruik de kachel niet vlakbij of gericht op meubels, dieren, gordijnen, papier, kleding, beddengoed of andere brandbare zaken. Houd deze minstens 1,5 meter van de kachel verwijderd. Houd voldoende afstand tot parket en vinyl! 12. Bedek een kachel nooit, om brand te voorkomen! Gebruik de kachel dus ook nooit om kleding op te drogen of iets op te zetten en plaats hem niet op zachte oppervlakken als een bed of hoogpolig tapijt, waardoor openingen afgesloten kunnen raken. De lucht rond een kachel moet vrij kunnen circuleren. Plaats hem dus niet te dicht op muren of grote voorwerpen en niet onder een plank, kast o.i.d. 13. Voorkom dat vreemde voorwerpen door de ventilatie- of uitblaasopeningen de kachel binnendringen. Dit kan een elektrische schok, brand of beschadiging veroorzaken. 14. Laat een werkende kachel nooit zonder toezicht achter maar schakel hem éérst uit en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact. Altijd stekker uit het stopcontact als de kachel niet in gebruik is! Pak de stekker daartoe in de hand; trek nooit aan het koord! 15. Schakel altijd de kachel uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de kachel eerst afkoelen wanneer u: - de kachel wilt schoonmaken - onderhoud aan de kachel wilt uitvoeren - de kachel aanraakt of verplaatst. Gebruik daarvoor de handgreep! 16. Deze kachel wordt heet tijdens het gebruik. Om brandwonden te voorkomen niet met de blote huid de hete oppervlakken aanraken! 17. Stel de kachel niet automatisch in werking d.m.v. een tijdklok o.i.d. Voor gebruik dient er altijd op veilige omstandigheden te worden gecontroleerd! 18. Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke- zintuiglijke- of mentale beperking, of gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er toezicht is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen. 19. Houd de kachel schoon. Stof, vuil en/of aanslag in de kachel is een veelvoorkomende reden voor oververhitting. Zorg ervoor dat dergelijke neerslag regelmatig wordt verwijderd. 20. Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen constateert aan apparaat, elektrokabel of stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Breng het complete apparaat terug naar uw leverancier of een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen. 21. Gebruik geen toevoegingen/accessoires op de kachel, die niet zijn aanbevolen of geleverd door de fabrikant. 22. Het apparaat (incl. elektrokabel en stekker) mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd door daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen. 23. Gebruik de kachel uitsluitend voor het doel waarvoor hij is ontworpen en op de wijze zoals beschreven in dit instructieboekje. Afwijkingen van 21, 22 en 23 kunnen schade, brand en/of persoonlijk letsel veroorzaken. Zij doen de garantie vervallen en leverancier, importeur en/of fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen! Beschrijving: 1. Handgreep 2. Omkasting 3. Reflectiescherm 4. Verwarmingselementen 5. Rooster 6. Metalen voet Bedieningspaneel Industrial heating lamp: A. Schakelaar 400W B. Schakelaar 400W Samenstelling, plaats en aansluiting: - Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het buiten het bereik van kinderen. Controleer na verwijdering van de verpakking of het apparaat geen beschadigingen of tekenen die op een fout/defect/storing kunnen wijzen, vertoont. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet, maar wend u tot uw leverancier ter controle / vervanging. - Bevestig de beide voeten met 2 x 2 schroeven aan de kachel, als op de tekening. Let er op dat de pinnetjes op de omkasting in de uithollinkjes van de voeten vallen! Let op! De omvalbeveiliging is zodanig afgesteld dat de kachel niet zal werken als de voeten niet correct gemonteerd zijn! - Kies een geschikte plaats voor het kacheltje, minimaal 1,5 meter verwijderd van alle obstructies, muren en brandbare materialen (zie ook de veiligheidsvoorschriften). - Zorg ervoor dat de kachel altijd rechtop op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond van niet-brandbaar materiaal staat. - Zorg ervoor dat de kachel uitgeschakeld staat (schakelaar op O) en steek dan de stekker in een passend en correct werkend 220-240V/50Hz stopcontact. Sluit de kachel uitsluitend aan op een geaard stopcontact! - Door nu één van de schakelaars in te drukken stelt u de kachel in werking op half vermogen (400W); door beide schakelaars in te drukken wordt het volle vermogen (800W) ingeschakeld. Door de schakelaars weer op O te zetten schakelt u de kachel uit. LET OP: Gebruik de kachel nooit zonder voetjes! Beveiligingen: De kachel is voorzien van een omvalbeveiliging die de kachel uitschakelt wanneer het onverhoeds om mocht vallen. Wanneer u hem vervolgens weer rechtop zet hervat hij zijn werking, maar schakel hem eerst uit, neem de stekker uit het stopcontact en controleer de kachel op beschadigingen. Bij beschadiging of afwijkend functioneren niet gebruiken maar ter controle/reparatie aanbieden! Schoonmaak en Onderhoud: Houd de kachel schoon. Neerslag van stof en vuil in het apparaat is een veelvoorkomende reden van oververhitting! Verwijder dat dus geregeld. Schakel voor schoonmaak- of onderhoudswerk de kachel uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de kachel afkoelen. - Neem de buitenzijde van de kachel regelmatig af met een droge of goeduitgewrongen vochtige doek. Gebruik geen scherpe zeep, sprays, schoonmaak- of schuurmiddelen, was, glansmiddelen of enige chemische oplossing! - Zuig met de stofzuiger (of blaas met een compressor) voorzichtig stof en vuil uit de roosters. Let er tijdens het schoonmaken op geen inwendige onderdelen aan te raken c.q. te beschadigen! - De kachel bevat verder geen onderdelen die onderhoud behoeven. - Ruim aan het eind van het seizoen de kachel schoon op, z.m. in de originele verpakking. Plaats hem rechtop op een koele, droge en stofvrije plaats. - Wanneer de kachel uiteindelijk versleten (of eerder onherstelbaar beschadigd) is, hoort het niet tussen het huishoudelijke afval. Breng hem naar een door uw gemeente aangewezen inzamelpunt van elektrische apparatuur, waar men er zorg voor zal dragen dat evt. nog het te gebruiken materialen tot hun bestemming komen. CE - verklaring: Hierbij verklaart Euromac bv., Genemuiden-NL dat de EUROM werkplaatskachel, type INDUSTRIAL HEATING LAMP voldoet aan de LVD-richtlijn 2006/95/EC en aan de EMC-richtlijn 2004/108/EC en in overeenstemming is met de onderstaande normen: - EN 60335-1:2012 - EN 55014-:2006/+A1 :2009/+A2 :201 - EN 60335-2-30:2009 - EN 55014-1997/+A1 :2001/+A2 :2008 - EN 62233 :2008 - EN 61000-3-2006/+A1:2009/+A2:2009 - EN 61000-3-3 :2008
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:eurom werkplaats straalkachel
Loading...